Asema- ja yleiskaavojen tietomallit

Pratbubbla 1 Frågetecken 58
20.8.2020 | ympäristöministeriö
Bildtext

Ympäristöministeriön asema- ja yleiskaavojen tietomallit –projektissa määritellään kansalliset tietomallit asema- ja yleiskaavoille. Projektissa määriteltäviä tietomalleja hyödynnetään muun muassa kaavatiedon hallintaan tulevassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Yhteisten tietomallien avulla voidaan varmistaa tiedon yhteentoimivuus ja hyödynnettävyys eri järjestelmissä ja rekistereissä.


Asema- ja yleiskaavojen tietomallit -projekti on osa rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyötä, jota tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Projektille on koottu erityinen sparrausryhmä, joka koostuu mm. asema- ja yleiskaavoituksen asiantuntijoista ja kaavatiedon hyödyntäjistä.

Projektin aikana keräämme palautetta tehdyistä ratkaisuista kahteen otteeseen Ota kantaa -palvelun kautta. Nyt käynnissä oleva ensimmäinen kysely liittyy kaavan käsitemallin luonnokseen. Toinen kysely toteutetaan projektin loppuvaiheessa (loka-marraskuussa 2020) ja silloin palautetta kerätään kaikista määrittelytyön tuotoksista (käsitemalli, termit ja määritelmät, koodistot ja looginen tietomalli).

Projekti käynnistyi toukokuussa 2020 ja valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä. Työn toteuttaa Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa.

Kaavan käsitemalli

Kaavan käsitemallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Kansallisen kaavan käsitemallin ja siihen liittyvän sanaston kehittäminen edistää rakennetun ympäristön tietojen joustavaa hyödyntämistä, koska sen avulla voidaan varmistaa, että käytettävät käsitteet ovat yhtenevät eri prosessien välillä.

Käsitemallin luonnoksen lähtökohtana on ajatus, että kaava on yksi erikoistapaus yleisemmästä maankäyttöasia-käsitteestä eli maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä asiakokonaisuus, josta voidaan tehdä toimivaltaisen viranomaisen päätös. Sekä asema- että yleiskaavan tietosisältö mallinnetaan käyttäen samoja peruskäsitteitä. Eri kaavalajien erityispiirteet otetaan huomioon tietomallin kohteiden tyypityksellä ja tarvittaessa rajoittamalla kohteiden yhteyksiä kussakin kaavalajissa. Asema- ja yleiskaavoille on tietyissä tapauksissa laadittu erilliset koodistot.

Kaavan varsinainen sisältö koostuu kaavamääräyskohteista sekä niihin liittyvistä kaavamääräyksistä. Kaavaan voi liittyä myös yleismääräyksiä, jotka koskevat koko suunnittelualuetta (kaava-aluetta).

Toinen palautekysely 28.10. - 11.11.2020

Projektin toisessa palautekyselyssä pyydetään arvioimaan käsitemallin kehitettyä versiota, siihen liittyviä termejä ja niiden määritelmiä sekä tietomallissa sovellettavia koodistoja. Vastaa kyselyyn 11.11.2020 mennessä.

Halutessasi voit tutustua saman käsitemallin luonnokseen myös Yhteentoimivuusalustalla (kaavan käsitemallisanasto ja koodistot). Teknisille asiantuntijoille suunnattu loogisen tietomallin UML-kaavio on saatavilla GitHubissa.

Osallistumalla vaikutat tietomallipohjaisen kaavoituksen tulevaisuuteen!

Lisätietoja kyselystä ja projektista antavat:

Sakari Jäppinen, erityisasiantuntija, YM (etunimi.sukunimi@ym.fi)
Ilkka Rinne, projektipäällikkö, Spatineo Oy (etunimi.sukunimi@spatineo.fi)


Basuppgifter

Publicerad: 20.8.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan