Gå till innehållet

Kysymyksiä Iisalmen yleiskaavan alustavasta luonnoksesta

Frågetecken 20
Enkät | Iisalmen kaupunki
Enkäten har avslutats

Toiminta ja ihmisten elämä luovat hengen kaupunkiin ja yleiskaava antaa toiminnalle suuntaviivat. Asukkaat ja arjen toimijat ovat ympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Vuoden 2020 aikana järjestetään kyselyjä siitä, miten iisalmelaiset haluaisivat arjen ympäristöään kehittää.

Basuppgifter

Avslutat: 25.9.2020

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Asuminen
Svar
 • Ottamalla käyttöön ratikan joka kulkee kokoajan (pysähtyy vaan jos asiakas jää pysäkille. Ratikka kulkee Pohjolankadulla prisma cm väliä.

 • Paikallisliikenteen lisäämistä kuntalaisten tarpeet huomioiden. Kyselyllä tämä selviäisi nopeasti. Tälläkin hetkellä esim. klo 17 työskentelevä ei pääse enää pakurilla Parkatille, siitä syystä joutuu käyttämään omaa autoa.

 • Paikallisliikenteen lisääminen, kulkureittien sekä aikataulujen kartoittaminen kuntalaisten tarpeisiin sopiviksi.

 • Esim. jos kadun toisella puolella on tontti tyhjillään, niin siihen voisi rakentaa.
  Yksi hyvä paikka uusille asunnoille olisi Kustaa Aadolfin kirkon vieressä olevat tyhjät "pellot".

  Entä Nuorisotalon vieressä oleva tontti? Onko se puisto vai mikä? Ja Makkaralahden suunnalta kaupungille päin tullessa on ennen jäähallia yksi tyhjä tontti. Eikö siihen kukaan rakenna mitään?

  Lisäksi liikenne- ja tiemerkinnät voisivat olla selkeämmät. Keskustassa välttää risteyksiä ajamalla parkkipaikkojen, torin, yms. läpi.
  Ja torin esiintymislavan kohdalta, sen takana olevalta kadulta puuttuu Torikulman sisäänkäynnin kohdalta suojatie.

 • Kunnollisia ja turvallisia pyöräteitä myös taajamien ulkopuolelle. Turvattomia reittejä on vielä paljon eikä ne houkuta sen enempää koululaisia kuin työmatkaliikennettäkään.

 • Siirtämällä vähitellen esim. toisen asteen oppilaitokset teollisuusalueelle. Toisen asteen koulutusreformissa työssäoppiminen on keskeistä ja siksi asuinalueen keskellä olevat koulut ovat väärässä paikassa. Esimerkkinä Sankarinniemelle oli suuri virhe antaa lupia rakentaa uudisrakennuksia paikkaan, missä olisi ollut mitä parhaat asuinrakentamisen paikat. Järvenrantatontit keskellä kaupunkia olemassa olevan tiestön ja muun infran vieressä. Nyt alue on varattu toiminnalle, joka on käytössä arkisin päivällä muutaman tunnin ajan ja kesät tyhjillään.

  Kaupungin tulisi lunastaa vanhan, sodan jälkeen rakennetun omakotialueen tontteja uudisrakennusten paikoiksi sitä mukaa kun vanhoja taloja jää tyhjilleen, tulee myyntiin tai tonteilla talot vaatisi luvanvaraisia peruskorjauksia.

 • Ennen uusien asuinalueiden suunnittelua olisi hyvä tehdä laskelmat nykyisten katujen ja teiden korjauksista ja kunnossapidosta. Uusikaan asumis mahdollisuus ei kannattele pitkään, jos tiet ovat yhtä huonossa kunnossa kuin nykyisin.

 • Joukkoliikenteen tulisi paremmin palvella haja-asutusalueella asuvia. Esimerkiksi Porovedellä asuva, normaalia 8-16 työtä tekevä ei pääse kotipysäkille, vaan joutuu kävelemään Ouluntieltä asti kotiin. Tällöin ns. syrjäkylätkin sulautuisivat paremmin osaksi kaupunkia. Kaikki eivät halua asua keskustan tuntumassa. Jos tämä on Iisalmen tahtotila, niin silloin ollaan kyllä pahasti hakoteillä!

 • Aamuliikenteen organisointi asuinalueilta jouhevammaksi. Pihlajahajusta tosi vaikea päästä aamulla keskustaan, samoin Poroveden suunnasta joutuu odottelemaan, samoin pöllöskän suunnasta ruuhkainen ympyrä cm kohdalla.

 • Keskusta alueen tontit/ rakentamiselle majdolline tulisi hyödyntää tarkasti. Esim Ilvolankadulla Kuutolankadun ja Päiviönkadun välillä rakentamis mahdollisuuksia? Myös Ratakadun varella Suurisuon alueella mahdollisesti hyviä mahdollisuuksia omakotitaloalueelle? Myös aiemmim mainittu Kustaa Adolfin kirkon lähiympäristö?

Svar
 • Ratikka säästää luontoa.ja turisti nähtävyys.

 • Palveluiden ja asumisen tulisi palvella toinen toistaan.

 • Uusille, isommille alueille tarvitsisi lisää palveluita lähelle.

 • Hyvä juttu. Onko täydennysrakentaminen sellaista kuin nyt Virranrantaan tulleet ja tulevat kerrostalot? Sekä Verutallinrannan uudet asunnot?

 • Käsittääkseni tuulivoiman rakentamisessa on jotain älyttömiä esteitä, jotka ohjaavat voimalat suuriksi alueiksi luonnon keskelle. Olisiko mitenkään mahdollista saada niitä teollisuusalueille, jolloin siirto osittai lyhenisi, säästettäisiin luontoa pirstoutumiselta ja oletettu meluhaitta olisi siellä, missä melua on muutenkin.

 • Täydennysrakennus on ehdottomasti sallittava, mutta siten että esim. 1 - 1,5 km torilta varataan täydennyksessä tehokkaammalle rakentamiselle. Esim. osa vanhoista omakotialueista voidaan vähitellen täydennysrakentamisella muuttaa osittain kerrostaloalueiksi.

 • Rakennuksia täyteen ahdettu kaupunki ei houkuttele. Hoidetut puistot lisäävät viihtyvyyttä yhtä lailla kuin kunnostetut rakennukset. Homeiset ja tyhjilleen jätetyt ränsistyvät rakennukset antavat huonon kuvan kaupungista.

 • Iisalmesta puuttuu selkeä yleisilme. On vanhaa ja uutta sekaisin, miksi ei vaalita enemmän puurakentamista?

 • Järkevää rakentaa jo olemassaolevat asuinalueet tiiviiksi. Hulevesienn kasvillisuudella rajoittaminen huomioon, pyöräilyreittien helpous kuntoon, Pohjolankadun ylitys vaarallinen kouluihin.

 • Kapungin vapaat tontit tulisi pyrkiä saada käyttöön.

Svar
 • -

 • Ei tuhota kaikkea luontoa ja hyviä ulkoilualueita uuden asutuksen tieltä. Tällä hetkellä äärettömän hyvät ulkoilualueet lähes kaikilla asuinalueilla.

 • Jos kerta Iisalmi haluaa asuttaa ihmisiä keskustaan, niin keskustassakin saisi olla kauppoja, eikä pelkästään kaupungin laidalla. Esim. Sale ja Pelaamo lähtivät Iisalmesta, eikä niiden tilalle ole tullut mitään. Pelkään, että korona vie loputkin liikkeet keskustasta.

 • Koulujen suhteen viisautta säilyttää kylät ja alueet "hengissä". Pienillä korjauskustannuksilla ja keskustan ulkopuolelle panostaen voitaisiin päästä kustannusten osalta helpommalla. Liikenteen puuroutuminen koulukuljetuksen (huoltajien toimesta) vuoksi on monella tavalla kuormittavaa.

 • (Melua tuottavat harrastukset, kuten moottoriurheilu ja ampumarata voisivat myös olla teollisuusalueilla, eikä luonnon keskellä tai lähellä asutusta. Melusaasteen ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat vasta nyt nousemassa puheenaiheiksi ja vaikka terveysvaikutukset eivät ole ehkä tieteellisesti todistettavissa, niin niitten vaikutus viihtymiseen ja ympäristön levollisuuteen on kiistaton.


 • Pyritään kaikissa toiminnoissa mahdollisimman tiiviiseen kaupunkimalliin. Koulun rakentaminen Mansikkanimelle on sulaa hulluutta. Uudisrakennus joko entiselle Kirkonsalmen koulun tontille tai Edvin Laineen koulun vieressä on tyhjätontti, mihin sopii hienosti uudisrakennus. Saadaan synergiaetuja mm. liikunta- ja ruokahuoltopalveluissa. Keskustan alueen tiivistäminen tarvitsee myös keskustan alueelle uuden vuorohoitopäiväkodin, jotta kaupunki olisi lapsiperheitä tai muutenkaan nuoria kiinnostava. Kaikissa yhteiskunnan palveluissa tulee huomioida, että ne olisi saavutettavissa ilman yksityisautoa. Lähivuosina on olemassa iso osa perheitä, joilla ei ole autoa. Tuolloin esim. kolmen kilometrin päässä kotoa /työpaikalta tarjottava päiväkotipaikka ei takuulla houkuttele.

 • Rivitaloillekin on kysyntää myös kaupunkialueella. Olisi viihtyisämpää asua rivitalossa kuin kerrostalossa. Vaikka en usko rakentamisen olevan järkevää, hinnat ovat liian korkeita huonon työllisyyden paikkakunnalla.

 • Tulee suojella ulkoilualueita ja luontoa - rakennetaan mielummin joutomaalle ja turvataan niiden alueiden elinvoima toimivilla palveluilla, mm. joukkoliikenteellä ja hyvillä kevyenliikenteen yhteyksillä.

 • Iisalmessa kauniit rannat teollisuuden käytössä. Ei nukkumalähiöitä, kuntopolut asuinaluilta luontoon, Iisalmen valtti maaseutumaisuus, rakennukset ja rakentaminen maaseutumaista ei ison kaupungin malliin rakennettu kerrostaloja ym. Kävin kesällä Sipoossa ja siellä kerrostalotkin hyvin maaseutumaisia ja kauniitä. Puurakentamista ja pienempiä taloja ja luontoa välissä. Pohjolankadun varsi on ruma.

 • Asuinalueille tarvitaan kouluja ja päiväkoteja. Kilpisjärven koulu liian kaukana. Tulisi sijoittaa makkaralahteen ja samaan päiväkoti varaus

Virkistysalueet ja reitit
Svar
 • Paloisvuori

 • Paloisvuori. Iisalmessa toki paljon muitakin alueita, mm. Sikokallio, Hanhilampi jne. Voisi vaikka markkinoida niitäkin vaikka toki Paloski on se keskus.

 • Paloisvuori. Haukiniemeenkin voisi keksiä lisää aktiviteettia pallopelikenttien lisäksi. Esimerkiksi tekonurmen päälle talveksi jää?

 • Paloisvuori, Luuniemi, Haukiniemi, Poskimäki, Saunaniemi. Reiteistä ylivoimaisesti tärkein on Paloisraitti, eli pätkä Makkralahden Matopuistosta rautatieasemalle tai Sankariniemelle.

  Ei liity mitenkään tähän, mutta tietääkö kukaan miten korkea on Paloisvuori?
  Hyvä ja kansainvälinen tuo Paloski lyhenne kun siinä on sopivasti ski lopussa. :)

 • Hiihtoladut

 • Paloisvuori ja sinne liittymäreitit. Talvella järviladut.

 • Paloisvuori, kirkkopuisto, kangaslammin rantapuisto, malminranta-luuniemi-kaupunginranta-kirkonsalmi-rantareitti, latuverkostot talvella

 • Mansikkaniemi, Ylemmäisen seutu, Kirkonsalmen-kaupungin rantareitti, Paloisvuori, Sikokallio

 • Paloisvuori ja Haukinimen rantareitti ja Paloisjärvenn rantareitti olisiko pihlajaharjuun mahdolista saada luontopolkua, ulkoilureittiä joka yhdistäisi Naulalammen ja Mansikkaniemen

 • Virranpuiston eteläosan luonnontilaisen alueen tuhoaminen kulkureitillä https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=3e2a3d5e-7220-41b3-8aaf-4b44de44846b Sulaa hulluutta, kaupungin keskustan ainoa luonnontilainen ranta-alue, ei tuota reittiä kukaan tarvitse. Paitsi suunnitelman tekijä.nsamanlainen aatos tästäkin: https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=a0a8721e-6671-4452-bdfd-1a7c6ec24fe6

Svar
 • Lisäämällä Aktiviteetteja esim köysi rataa, esterataa

 • Enemmän tietoa palveluista someen! Facebookiin, nettisivuille. Yhteistyötä esim. Suomen Ladun kanssa. Tarkempi kuntalaiskysely varmaan avaisi tätäkin. Seikkailupuisto (vrt. Leppävirralla) voisi olla aika hyvä vetonaula.

 • Virkistysalueille enemmän mahdollisuuksia harrastaa myös yksin. Palloiluseiniä, kiipeilymahdollisuuksia. Joku seikkailupuiston kaltainen palvelu voisi toimia erinomaisesti, sillä niitä on todella vähän tällä alueella.

 • Ainakin roskat voisi siistiä pois, esim. Poskimäen toinen puoli on kuin kaatopaikka.
  Saunaniemeen, Nouvanlahteen ja Paloivuorelle paremmat opasteet. Nykyiset ovat ihan p:stä, ei millään pahalla.

 • Lisätä pyöräteitä taajamien ulkopuolelle

 • Vesi- ja ranta-alueta siistimällä. Nyt ovat paikoittain reitit pöheiköiden sisällä.

 • Reittien kunnossapito ajantasalle.

 • Pyörätieopasteet puuttuvat tai ovat huonot

 • Pitäkää niistä hyvää huolta!! Mm. Sikokalliolla on paljon rikkinäisiä pitkospuita, siellä liikutaan myös muulloin kuin talvella.

 • Säilyttää luonnontilassa luonto, Paloisvuoren tulipaikka viihtyisämmäksi(juurella oleva’j ja isommaksi. Käy paljon ryhmiä, koululuokkia ym. Kaikki ei mahdu istumaan ja törkyinen. Voiko tehdä esim luonnonkivistä joita ei voi särkeä.

Svar
 • Muuttaisin louhenkadun,savonkadun osuuspankin kohdalta kokonaan kävely alueeksi kaikki autoparkit pois ja siihen penkkejä kasvillisuutta sekä pyöräparkkeja (ympäristö ystävällinen ratkaisu)

 • Ajoharjoitteluradan luokse/läheisyyteen. Toinen hyvä paikka olisi Kilpivirrantien varteen, ennen Vianoria.

 • Iisalmi- Kiuruvesi -välille, Iisalmi - Vieremä -välille ja Iisalmi - Sonkajärvi -välille

 • Metsäpirtin liikenneympyrästä sonkakärvelle päin parkatille kääntyvän tien risteykseen asti

 • Poroveden-Ylemmäisen alueeelle kevyenliikenteenväylä - siellä olisi hyvä lenkkeillä ja pyöräillä jos ei tarvitsisi varoa autoja (jotka pääasiassa ajavat ylinopeutta),

 • Pihlajaharjuun.

 • Katso kohta viisi.

 • Kts edelle
  Ohenmäkeen pyöräreittejä ja merkkaus.

 • Pertunrannasta mansikkaniemelle asti olisi ihana saada hiekkatie kävelylle ja pyöräilylle, järvimaisemilla.

 • Lepokankaantielle kevyenliikenteen väylä

Saavutettavuus
Svar
 • Se ratikka. Silloin pääsee nopeasti ja vaivattomasti kumpaan päätyyn vaan kaupungissa olevaan isoon markettiin.

 • Linjat kulkevat käsittääkseni hyvin tällä hetkellä. Voisiko aikatauluja tosiaan tarkistaa vielä?

 • Paikallisliikenteen aikataulut toimivammiksi.

 • Liikennevalot saisivat toimia paremmin, joutuu ihan liian pitkään punaisissa seisomaan. Iisalmen kaupungin paljon mainostama vihreä aalto ei toimi.

 • Paikallisliikennettä lisäämällä.

 • Siten, että palvelut ovat mahdollisimman paljon uudisrakennuksista jalkaisin / polkupyörällä saavutettavissa.

 • Kerran tunnissa kulkeva paikallisliikenne ei riitä.

 • Pali-liikenteen tiedotusta parantamalla

 • Paikallisliikenne ajan tasalle.

 • Julkinen liikenne painotus aamuun ja iltaan. Päivällä ei kuljeta busseissa. Aamut huonolla kelillä ruuhkaisia, päivällä tyhjät bussit kulkee, illalla ei enää pääse harrastuksiin. Esim. Vuorotseitsämään ja kahdeksaan kaupunkiin, päivävuorot 10,11, 12 pois., 14, 16 18, 19,20mahdollista kulkea

Svar
 • -

 • Kyllä sieltä jo tarvittavat löytyy.

 • Kaikki tarvittava löytyy keskustasta jo.

 • Ruokakauppoja saisi olla enemmän. Salekin kun lähti pois, niin keskustassa ei ole enää kuin K-Supermarket Torikulma. Aikoinaan keskustassa oli Anttila, Citymarket, Halpa-Halli ja Euromarket(Eka). En ymmärrä Iisalmen strategiaa keskittyä kehittämäön ja laajentamaan kaupungin molempia päitä unohtaen keskustan.

 • Keskustassahan ne kaikki on.

 • Ruokakauppoja, tavarataloja. Kun halpa-halli, citymarket ja tokmanni saivat rakentaa keskustan laidalle, keskusta näivettyi ja hiljeni.

 • Erikoisliikkeet ja tärkeimmät peruspalvelut, kuten apteekki.

 • Olisi hienoa, jos nykyiset säilyisivät. Ei muita toiveita.

 • Korona-suojamaskien jakelu Lippuniemestä torin kojuun.

 • Toinen ruoka kauppa torin läheisyyteen

Identiteetti
Svar
 • -

 • Savolaisuus. Lupsakkuus.

 • Savolainen rempseys ja rentous. Iisalmessa tehdään isoja asioita nöyrällä asenteella, vaikka samalla ollaankin ylpeitä siitä mitä tehdään. Monipuolista osaamista!

 • Isot menestyvät firmat ja IPK.
  Jos ulkopaikkakuntalaisilta kysyy, mitä he tietävät Iisalmesta, niin Olvin lisäksi ylivoimaisesti tunnetuin asia Iisalmessa on ohiajotie, eikä tämä ole edes mikään vitsi.

 • Lapsiystävällisyydestä olen kuullut. Käytännössä ei ole niin ystävällinen...

 • Luonto? Järvet? Metsät? (jotka alkaa olla nykyään pelkkä vitsi, vaikka puita löytyykin)

 • Liiallinen yrittäjähenkisyys. Julkisuudesta syntyy kuva, että Iisalmi ei pidä huolta edes omista työntekijöistään, vaan on esim. eturintamassa lomauttamassa, vaikka talous olisi kunnossa. Samalla syntyy väkisinkin mielikuva, että muutkaan työtekijät ei ole se ydin, josta kaupungille syntyisi hyvinvointia. Erikoista, sillä käsittääkseni teollisuus tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa nimenomaan paikkakunnalla asuvia ja viihtyviä työntekijöitä.

 • Suulaus. Annetaan ymmärtää täällä olevan asioiden paremmin kuin ne oikeasti on.

 • Järvimaisemat, juhani aho, olvi

 • Aitous ja puhtaus/siisteys tulisi näkyä paremmin. Nyt keskusta on vähän sekamelska, ei anna kovin hyvää kuvaa kun nurmikot repsottavat (kesä 2020) ympäri kaupunkia.

Muita kommentoitavia asioita
Svar
 • -

 • Positiivisia asioitakin on paljon tapahtunut Iisalmessa, kuten esim. Paloisraitti ja osittain myös Makkaralahti on siistitty, tämä Iisalmi by Näppi -sovellus on tullut, Iisalmen kaupungilla on useita ilmaisjakelulehtiä, ensimmäinen Timpan ilta oli positiivinen yllätys. Nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen.

  Mistä muuten näkee Iisalmen kaupunginvaltuuston kokoukset ja päätökset? Vieläkö kokouksia videoidaan? Olisi hyvä tietää, varsinkin kun on eletään korona-aikaa, eikä kaikille tule Iisalmen Sanomia.

 • Perheiden uudenlaisten tilanteiden huomiointi: paljon eroperheitä ja koska Iisalmi ei kustanna koulukyytejä kuin ensisijaisesti osoitteesta, joutuvat perheet valitsemaan lapsen kannalta huonosti (esim näkee toista vanhempaa vain viikonloppuisin, koska tämän mahdotonta kuskata arkena itse lasta kouluun). Mm. tästä aiheesta on olemassa laissa suositus.

 • Kaupunki voisi olla elävämpi. Nyt Iisalmi on todella "kuollut" kaupunki. Paljon tyhjiä liikekiinteistöjä ja koko ajan niitä tulee lisää.

 • Tyhjät liiketilat luovat kuvat että viimeinen sulkee ovet. Viihtyisin katu Savonkatu, Louhenkatu. Toritapahtumat eivät tätä päivää-louhenkatupäivä ja sen tyyppiset enemmänkin. Markkinoista aika ajanut jo ohi. Savolaista luovaa hulluutta enemmän esille. Torille pelialue nuorille jotta nuoret tulisi näkyviin eikä kapungista tulisi kuva iäkkäiden ihmisten kotina ja kun heistä aika jättää valot laitetaan kiinni.

 • Iisalmen keskustan läheisyyteen suuri ja kattava puisto, jossa aktiviteetit monen ikäiselle. Sellaista kaivataan. Ottakaa mallia esim. Vieremän Ponsse puistosta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä, kun toinen kommentoija. Iso aktiviteettipuisto keskustaan, jossa kaiken ikäisille tekemistä! Järvimaisemien hyödyntäminen tärkeää. Ja muutenkin siisti ja kaunis luonto ja sen ylläpitäminen. Omakotitalotontteja keskustaan.

 • Paloisvuoren huippua ei olisi saanut pilata frisbeegolf-poluilla, samaten fis-latujen rakentaminen yhtä viikonloppua varten turhuutta.

 • Kaupungin talous on on ollut hyvä jo vuosia . Verrattuna esim. Etelä_suomen kasvukeskuksiin