Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

GATUPLAN FÖR SMEDSVÄGEN

Pratbubbla 6
3.12.2020 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.11.-7.12.2020. Hankkeen vuorovaikutusta on käsitelty omana osionaan katusuunnitelmaselostuksissa.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Hankkeen sivut espoo.fi sivustolla: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Sepontie/Sepontie(186990)

Valokuva Sepontiestä

Esbo stadsteknikcentral har börjat utarbeta gatuplaner för Smedsvägen. Den nuvarande trottoaren utvidgas från 2,5 m till 3,5 m. Nya allmänna parkeringsplatser har planerats på gatuområdet. Förändringar i körbanans geometri har planerats med tanke på hastighetskontroll.

På grund av coronaviruset ordnas inget invånarmöte. Planutkastet läggs fram offentligt i Din åsikt 7.10. där planerna kan kommenteras till 16.10.2020.


Läs mer om planen på projektets webbsida (på finska): www.espoo.fi/katuhankkeet >

Sepontie

Utifrån utkastet upprättas ett förslag till gatuplan som läggs fram offentligt på hösten 2020. Sakägarna meddelas om framläggningen per brev.

Mer information: Marja Lindroos

tfn 040 639 3212

marja.lindroos@espoo.fi


Basuppgifter

Avslutat: 3.12.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor