Gå till innehållet

GATUPLAN FÖR SMEDSVÄGEN

Pratbubbla 6
6.10.2020 | Espoon kaupunki
Valokuva Sepontiestä

Esbo stadsteknikcentral har börjat utarbeta gatuplaner för Smedsvägen. Den nuvarande trottoaren utvidgas från 2,5 m till 3,5 m. Nya allmänna parkeringsplatser har planerats på gatuområdet. Förändringar i körbanans geometri har planerats med tanke på hastighetskontroll.

På grund av coronaviruset ordnas inget invånarmöte. Planutkastet läggs fram offentligt i Din åsikt 7.10. där planerna kan kommenteras till 16.10.2020.


Läs mer om planen på projektets webbsida (på finska): www.espoo.fi/katuhankkeet >

Sepontie

Utifrån utkastet upprättas ett förslag till gatuplan som läggs fram offentligt på hösten 2020. Sakägarna meddelas om framläggningen per brev.

Mer information: Marja Lindroos

tfn 040 639 3212

marja.lindroos@espoo.fi


Basuppgifter

Publicerad: 6.10.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Ilmianna