Gå till innehållet

GATUPLAN FÖR SMEDSVÄGEN

Pratbubbla 6
3.12.2020 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.11.-7.12.2020. Hankkeen vuorovaikutusta on käsitelty omana osionaan katusuunnitelmaselostuksissa.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Suunnitteluhankkeen sivut espoo.fi sivustolla: Sepontie | Espoon kaupunki
Rakennushankkeen sivut espoo.fi sivustolla: Sepontie | Espoon kaupunki

Valokuva Sepontiestä

Esbo stadsteknikcentral har börjat utarbeta gatuplaner för Smedsvägen. Den nuvarande trottoaren utvidgas från 2,5 m till 3,5 m. Nya allmänna parkeringsplatser har planerats på gatuområdet. Förändringar i körbanans geometri har planerats med tanke på hastighetskontroll.

På grund av coronaviruset ordnas inget invånarmöte. Planutkastet läggs fram offentligt i Din åsikt 7.10. där planerna kan kommenteras till 16.10.2020.


Läs mer om planen på projektets webbsida (på finska): www.espoo.fi/katuhankkeet >

Sepontie

Utifrån utkastet upprättas ett förslag till gatuplan som läggs fram offentligt på hösten 2020. Sakägarna meddelas om framläggningen per brev.

Mer information: Marja Lindroos

tfn 040 639 3212

marja.lindroos@espoo.fi


Basuppgifter

Avslutat: 3.12.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan