Gå till innehållet

Finnoonpuron katusuunnitteluhanke

Pratbubbla 0
3.12.2020 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.11.-7.12.2020. Hankkeen vuorovaikutusta on käsitelty omana osionaan katusuunnitelmaselostuksissa.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Hankkeen sivut espoo.fi sivustolla: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Finnoonpuro

None

Finnoonpurosta laaditaan katusuunnitelmaa. Tuleva tonttikatu palvelee uutta suunniteltua urheilualuetta. Katusuunnitelman on määrä valmistua joulukuussa 2020.

Liitteet löydät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia. Hankkeen selostusvideon löydät keskustelualueelta.


Maankäytön tarpeet ja kadun suunnitelmat

Nöykkiön kaupunginosaan kaavoitettiin vuonna 2019 uusi urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 30013. Korttelin eteläosaan rakennetaan uusi golfin harjoituskeskus. Tulevaisuudessa alueen pohjoisosaan on mahdollista rakentaa jää- ja salibandyhalli tai muuta vastaavaa urheilurakentamista.

Nyt suunniteltava Finnoonpuro toimii korttelialueen tonttikatuna. Kadulle on suunniteltu 5,5 metrinen leveä ajorata ja 3 metrinen jalkakäytävä. Pyöräily ohjataan ajoradalle. Kadun reunaan on suunniteltu puita.

Suojelukohteet

Suunnittelualueen itäreunassa kulkee maakunnallisesti merkittävä ekologinen

yhteys, johon Finnobäcken-puro sisältyy. Yhteys kulkee Finnoonpuron laaksoa pitkin mereltä Keskuspuistoon. Finnobäcken on merkittävä taimenpuro. Kadun hulevesien hallinnassa huomioidaan taimenten suojelu ja rakentamisen aikataulutuksessa huomioidaan taimenen rauhoitusaika.

Finnobäckenin ympäristö on myös lepakoiden mahdollista elinaluetta, sillä lepakot lentävät purojen yllä ruokailualueiden välillä. Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltuihin lajeihin ja niiden liikkumismahdollisuudet huomAioidaan kadun valaistussuunnittelussa. Liian tehokas valo estää lepakoiden kulkua, minkä takia Finnoonpuron katuvalaistus suunnitellaan siten, ettei valoa tule paljoa kadun ulkopuolelle. Lisäksi valaisimiin tulee yöhimmennys.

Suunnittelualue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Puolarmetsän pohjavesialueella. Aluetta koskee ympäristönsuojelulain mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Pohjaveden laadun lisäksi myöskään pohjaveden määrää ei saa rakentamistoimilla vaarantaa.

Suunnittelualueen savisen maaperän takia alueella saattaa esiintyä sulfidisavia. Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luontaisesti esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, joista vapautuu hapettumisen seurauksena haitallisia määriä happamuutta ja haitallisia metalleja maaperään ja vesistöihin. Kadun rakentaminen suunnitellaan siten, että sulfidisavesta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Hankkeen aikataulu

Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmaehdotukset on näillä näkymin tulossa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville marraskuussa 2020.

Rakentamisen aikataulu yhteensovitetaan tontin suunnitelmien kanssa. Näillä näkymin rakentaminen aloitetaan aikaisintaan kesällä 2022.

Vuorovaikutus

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan katusuunnitelmien laatimiseen. Kaikille avoimen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista koronatilanteen vuoksi. Tämän takia Finnoonpuron katusuunnitteluhankkeessa käytetään Otakantaa.fi palvelua osana hankkeen vuorovaikutusta. Kommentointi on auki 12.-21.10. välisenä aikana, ja se on valvottu kaupungin toimesta.

Selostetuilla esittelykalvoilla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja kadun suunnitelmista. Kommenttikentässä kerätään lisätietoa katusuunnitelman lopullisten suunnitelmaratkaisujen laatimisen tueksi. Keskustelun kautta pääsee kommentoimaan suunnitelmia ja esittämään kysymyksiä suunnittelijoille. Keskusteluun toivotaan mukaan kaikkia alueen asukkaita ja alueen suunnittelusta kiinnostuneita. 

Hankkeen sivut: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/K...

Lisätietoja antavat

Marja Lindroos

puh. 040 639 3212

marja.lindroos@espoo.fi


Basuppgifter

Avslutat: 3.12.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Ilmianna