Tapionpuisto ja Tapionaukio

Pratbubbla 24
8.6.2022 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Ennen alueen suunnittelun käynnistämistä järjestettiin syksyllä 2019 verkkokysely Tapion puiston ja Tapionaukion ennallistaminen -kysely sekä yleisötilaisuus, joissa kerättiin käyttäjien toiveita alueen kehittämiselle.

Virallinen puistosuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin Tapionpuistossa 20.10.2020, jossa esiteltiin myös alustava puistosuunnitelmaluonnos. Tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmaluonnoksia. Suunnitelmat olivat esillä Ota kantaa.fi -sivustolla ja niistä sai antaa palautetta sekä Ota kantaa.fi -palvelussa, että sähköpostitse 3.11.2020 asti. Saatuun palautteeseen on vastattu 12.11.2020 ja toiveita on pyritty huomioimaan puiston jatkosuunnittelussa. Molemmista yleisötilaisuuksista on laadittu muistiot ja ne on laitettu nähtäville kaupungin nettisivuille. Kaupunginmuseo on osallistunut työn ohjaukseen.

Puiston avoin maisematila on säilytetty eikä alueelle ole sijoitettu toimintoja, jotka edellyttäisivät aitaamista tai korkeita elementtejä, kuten asukkaiden kovasti toivomaa leikkipuistoa. Sen sijaan Merituulentien eteläpuolisen Satakielirinteen hyväksyttävänä olevassa asemakaavassa on Tuulimäki-puistoon esitetty paikka erilliselle leikkipuistolle, joka tulisi palvelemaan Tapiolan keskustan aluetta. Suunnitteluprosessin kuluessa on kuultu myös Espoon kulttuuripalveluita ja huomioitu heidän toiveensa tapahtumakäyttöön, kuten Espoo-päivän konsertti ja siihen liittyvät oheistapahtumat.

Hankesivut Espoo.fi-sivustolla: Tapionpuisto, Tapionaukio | Espoon kaupunki

Alueen nykytila

Tapionaukion pysäköintialueen eteläpuolinen bussiterminaalialue poistuu ja alue yhdistetään osaksi Tapionpuistoa. Alueesta on luonnosteltu Tapiolan keskustan uutta oleskelupuistoa.
Keskeisen sijaintinsa vuoksi puisto tarjoaisi asukkaille ja keskustan palveluissa asioiville viihtyisän toiminnallisen levähdyspaikan.

Suunnitelman löydät liitteenä painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Normaalia yleisötilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Sen sijaan kaupungin edustajat ja suunnittelijat ovat tavattavissa paikan päällä ti 20.10.2020 klo 17.30-18.30.

Tapaamme Ainoan sisäänkäynnin edustalla Tuulikinsillalla. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmaluonnoksia turvavälit huomioiden. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Pyydämme esittämään palautteen ja mahdolliset toiveet sähköpostitse tai Otakantaa-sivustolla 3.11. mennessä.

Lisätietoja antaa maisema-arkkitehti Leena Ihalainen, leena.ihalainen@espoo.fi.

Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 3.11. asti. Tämän jälkeen suunnitelma päivitetään, viimeistellään ja hyväksytään. Viralliset suunnitelmat tulevat esille verkkoon vuoden 2021 alkupuolella.

Hankesivu Espoo.fi-sivustolla: Tapionpuisto, Tapionaukio | Espoon kaupunki


Basuppgifter

Avslutat: 8.6.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
  • #säkerhet
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan