Gå till innehållet

Detaljplan för Östra Tasträsket T6

Pratbubbla 99
27.10.2020 | Sipoon kunta
Itä-Taasjärven kokoojakadun varrella asuinrakennuksia

Utgående från detaljplanen är avsikten att bygga en ny matargata i enlighet med delgeneralplanen (förlängning av Tasbyvägen) och placera boende på båda sidor om den. Planen kommer att möjliggöra ökat boende på området, ändå beaktande skyddet av kulturmiljön, byggnadsarvet och naturvärdena. Området kommer att bibehållas som småhusdominerat och naturnära till sin miljö.


Under den tid då planutkastet är framlagt (29.10-30.11.2020) kan du diskutera och ställa frågor om planen i tjänsten Otakantaa.fi (dinåsikt.fi). Planläggaren följer med diskussionen och svarar på frågorna varje vecka fram till 30.11.2020.

Responsen beaktas i mån av möjlighet i planeringen, och ett sammandrag av responsen bifogas till planen och ges beslutsfattarna för kännedom.

Observera att diskussionen i tjänsten Otakantaa.fi inte ersätter ett  åsikt som kan lämnas in om planen. Du kan lämna in ett skriftligt åsikt om planen till Sibbo kommuns registrering senast 30.11.2020 kl.16:00 på adressen registrering@sibbo.fi. 
Ytterligare uppgifter och planmaterial: www.sipoo.fi/t6


Basuppgifter

Publicerad: 27.10.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:
  • Sibbo

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan