Gå till innehållet

Oulun päihdetilannekysely 2020

Frågetecken 622
Enkät | Oulun kaupunki
Enkäten har avslutats

Kiitos, että Sinulla on hetki aikaa auttaa meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Kyselyllä kartoitetaan kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista.

Haluamme tietää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastauksia ei voi tunnistaa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä.

Tiedon keruusta vastaa asuinkuntasi ja käsittelystä vastaa Oulun hyvinvointipalvelut.

Kysely on käynnissä 1.12. - 31.12.2020

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Taustatiedot
ALAIKÄISTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ OULUSSA
HAITTOJEN EHKÄISY JA VÄHENTÄMINEN
Tupakkalaki 549/2016 74§ kieltää tupakoinnin ja savuttoman tupakkatuotteen käytön mm. päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Tupakointi on kielletty tupakkalain mukaan myös työtiloissa.
ONGELMIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA TUKI
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ KUNNASSASI
Paikallisella ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.
Kiitos vastauksestasi!