Elevantagning inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Karleby (åk 1-6)

Frågetecken 69
23.10.2020 | Karleby stad
Bildtext

Karleby stads svenskspråkiga utbildningstjänster och bildningsnämndens svenska sektion vill göra hemmen delaktiga vid beslutandet av elevantagningområden för stadens svensksprkiga skolor.
Svara och kommentera både principerna för elevantagningen och elevupptagningsområden före 31.10.
Kommentarerna beaktas i beredning för bildningsnämndens behandling i november.Basuppgifter

Publicerad: 23.10.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #undervisning och utbildning
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan