Linnustajankujan katusuunnitteluhanke

Pratbubbla 2
6.6.2022 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

-

Kuvassa on opaskarttaote Linnustajankujasta.

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Linnustajankujan katusuunnitelman laatimisen.

Asemakaavan muutoksesta johtuen nykyinen Linnustajankujan kevyelle liikenteelle tarkoitettu osuus muutetaan katuyhteydeksi Lippajärventielle. Liittymässä oleva saarekkeellinen suojatie siirtyy hieman etelään. Kadun nykyistä ajoradan osuutta ei muuteta.

Löydät liitetiedostot painamalla ´Näytä lisätiedot´ -nappulaa.


Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa.fi -sivustolla 21.12.2020 - 4.1.2021 välisenä aikana.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville vuonna 2021. Nähtävillä olosta ilmoitetaan asianosaisille kirjeitse.


Basuppgifter

Avslutat: 6.6.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan