Gå till innehållet

Terijoentien katusuunnitteluhanke

Pratbubbla 38
30.11.2020 | Espoon kaupunki
None

Terijoentien tonttikadusta laaditaan katusuunnitelmia. Kadun perusparantamisen tarkoitus on kadun toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantaminen. Katusuunnitelman on määrä valmistua alkuvuonna 2021.

Painamalla "Näytä lisätiedot" löydät tarkemman kuvauksen hankkeesta, suunnitelmaluonnoksen sekä hankkeen esittelyvideon.


Kadun suunnittelu

Kadun perusparannuksen yhteydessä suunnitellaan kadulle jalkakäytävä, kääntöpaikka ja tutkitaan kadunvarsipysäköinnin lisäämisen mahdollisuutta. Valaistus ja kadun kunnallistekniikka uusitaan.

Kadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee liito-oravien kulkureitti ja geologisesti arvokas rapakivi. Merkittävät luontoarvot otetaan huomioon kadun suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kiinteistöille seuraa kadun perusparantamisesta hulevesiviemärin liittymisvelvollisuus

Kadun nykyiset sivuojat poistetaan ja katu suunnitellaan kuivatettavaksi hulevesiviemärillä. Kiinteistöjen, jotka ovat johtaneet salaoja- ja sadevetensä poistuviin avo-ojiin, tulee nyt liittyä HSY:n hulevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta tiedotetaan erikseen, kun kadun rakentamisen ajankohta on tiedossa.

Kiinteistö vastaa tontilla tehtävistä muutostöistä, jotka vaaditaan hulevesiverkostoon liittymistä varten. Jos katuhankkeen urakoitsija liittää kiinteistön hulevesiverkoston runkolinjan kadun rakentamisen aikana, ei HSY peri kiinteistöltä liitostyömaksua. Jos kiinteistö liittyy hulevesiverkostoon runkolinjan rakentamisen jälkeen, sekä katualueen kaivutyö, että HSY:ltä tilattava liitostyö tulee teettää omalla kustannuksella.

Jos kiinteistön ei ole tarkoituksenmukaista liittyä hulevesiverkostoon esim. tontin korkeusaseman vuoksi ja sen sade- ja salaojavedet voidaan käsitellä tontilla tai johtaa toisaalle toimivaan avo-ojaan, on kiinteistön haettava vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan Espoon kaupungin Ympäristökeskuksesta. Vapautus pitää hakea myös, jos vain osa kiinteistön hulevesistä johdetaan hulevesiviemäriin.

HSY:n huleveden perusmaksu kerätään kaikilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat hulevesiviemäröinnin toiminta-alueella. Vapautus liittymisestä hulevesiviemäriin ei vapauta perusmaksusta. (Lisätietoja linkki HSY-sivuille https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/hulevesi/)

Hankkeen aikataulu

Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Kaikista asemakaava-alueen kaduista laaditaan katusuunnitelmat. Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmaehdotukset tulevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville alkuvuodesta 2021. Kadun rakentamisaikataulu on vielä avoin.

Mukaan suunnitteluun Otakantaa.fi -sivuston kautta

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan katusuunnitelmien laatimiseen. Käytämme Terijoentien katusuunnitteluhankkeessa Otakantaa.fi-palvelua. Otakantaa-palvelussa keskustelusta tulee osa hankkeen vuorovaikutusta, se on avointa kommentoinnille ja valvottu kaupungin toimesta.

Otakantaa-palvelun kautta kerätään lisätietoa katusuunnitelmien lopullisten suunnitelmaratkaisujen laatimisen tueksi. Keskustelun kautta pääsee myös esittämään kysymyksiä suunnittelijoille. Keskusteluun toivotaan mukaan kaikkia alueen asukkaita ja alueen suunnittelusta kiinnostuneita.

Katusuunnitelmaehdotukset tulevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville alkuvuodesta 2021.

Katso katusuunnitelmahankkeen esittelyvideo ja osallistu keskusteluun. 


Basuppgifter

Publicerad: 30.11.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan