Gå till innehållet

Terijoentien katusuunnitelmaluonnosten kommentointi

Pratbubbla 38
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa.

Basuppgifter

Avslutat: 9.12.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Terijoentien pysäköinti

Plats för profilbild

Terijoentien asukas
30. november 2020 klockan 10.45.55

Huomioittehan suunnittelussa, että pysäköintipaikkoja ei tulisi tonttiliittymien kohdalle tien vastakkaiselle puolelle. Tällä hetkellä pysäköinti liittymän kohdalla estää esim. isojen ajoneuvojen mm. hälyytysajoneuvojen kääntymisen tontille.

Plats för profilbild

Asukas myös
3. december 2020 klockan 21.11.06

@MarjaLindroosEspoo skrivet av:

Kiitos viestistäsi. Kadunvarsipysäköintien määrä ja sijoittelu tarkennetaan katusuunnitelmaehdotukseen, joka tulee nähtäville tammikuussa. Pysäköintipaikkoja tullaan siis myös tulevaisuudessa kadulle esittämään.

Yleisesti ottaen kadunvarsipysäköintiä pyritään osoittamaan kaduille, mikäli se on tilan puolesta mahdollista. Kadunvarsipysäköintipaikkoja käyttävät niin lähialueen kiinteistöissä vierailevat kuin asukkaatkin toisen auton ajoittaista säilyttämistäkin varten.

Ajoneuvojen kohtaamiseen ja tontille kääntymiselle vaadittava tilantarve otetaan huomioon suunnittelussa. Tilannetta helpottaa se, että ajoradan leveys on esitetty suunnitelmassa 0,5 m nykyistä ajorataa leveämmäksi.

Terijoentien ajettavuus on ollut tavanomaista vaikempi eritysesti talviaikaan siitä syystä, että alueella maasto nousee tien kaakkoispuolella paikoin voimakkaastikin. Näin kosteutta valuu tielle ja jäätyy siihen. Tie on liukas. Toivottavasti tämä voidaan estää jatkossa. Joka tapauksessa tien entistä suurempi leveys on tästäkin syystä tärkeää. Mutta myös jalkakäytävän leveyttä ja pysäköintipaikkojen tiheyttä tulisi harkita, jotta tien turvallinen ajettavuus pystytään takaamaan. Tähän asti esimerkiksi tien lopppupäässsä asuville päivittäinen ajomatka kadulla on ollut melkoista taiteilua, erityisesti talvikelillä

Visa fler svar

Pysäköintipaikat ahtauttavat katua

Plats för profilbild

Asukas myös
30. november 2020 klockan 11.46.38

Nykyajattelun mukaisesti autot tulisi säilyttää asukkaiden tonteilla. Nykyisin kuitenkin pysäköinti sallitaan Terijoentiellä 24h. Tämä on johtanut siihen, että Terijoentiellä säilytetään pitkäaikaisparkin luonteisesti jopa aivan ulkopuolisten henkilöiden autoja. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista tonteilta pääsyn eikä ajoturvallisuuden takia.

Toinen syy harkita pysäköinnin rajoittamista on, että Terijoentie palvelee lenkkeilijöiden pääsytienä Terijoenpuiston lenkkipolulle. Erityisesti läheinen palvelukoti Aallotar käyttää Terijoentietä ahkerasti vanhusten ulkoiluun, sillä heillä on suora pääsy Terijoentielle. Tämän asukkaat toivottavat erittäin tervetulleeksi, samoin kuin muutkin ulkoilijat. Ulkoilutien luonteeseen sopii kuitenkin huonosti se, että autot reunustavat koko katua. Esimerkiksi pyörätuolista näkymät peittyvät kokonaan ja vaaratilanteitakin aiheutuu. Kaunis Terijoentie tulisi säästää autopaljoudelta ihmisten käyttöön.

Parempi ratkaisu olisi kääntöpaikan yhteyteen rakennetut parkkipaikat, sikäli kuin tilaa on.

Plats för profilbild

Pysäköintipaikkoja tarvitaan
9. december 2020 klockan 21.49.01

Neljäs asukas skrivet av:

Autopaikkojen vieminen kääntöpaikalla ei ole tien varrella asuville kestävä ratkaisu. On kohtuuton ajatus, että asukkailla käyvät vieraat joutuisivat jättämään autonsa kääntöpaikalle ja kävelemään satoja metrejä takaisin asukkaan tontin luokse. Sama juttu tien varressa satunnaisesti pysäköitävien asukkaiden autojen kanssa, ei niitäkää ole kohtuullista siirtää tien päähän. Tämänhetkinen ratkaisu pysäköinnistä tien varteen on toimiva.

Yleisesti ottaen Terijoentiella ei ole havaittu pitkäiskaisparkin luonetista pysäköintiä. Eikä sellaista ole mahdollista tehdäkään jos/kun pysäköinti on sallittu max 24 h. Tämä on varsin toimiva käytäntö jatkossakin.

Terijoentie on kyllä jo nyt varsin kapea, joten tulevan KLV:n leveys ja mahdollisten pysäköintipaikkojen sijoittelu kyllä pitää miettiä siten, että tien käytettävyys säilyy.

Pysäköintipaikkoja tarvitaan sekä kadun varressa että kääntöpaikalla. On kohtuutonta ajatella, että kiinteistöillä ei kävisi vieraita (myös yön yli). Heidän pitää voida pysäköidä autonsa kadun varteen. Kaupungin/rakentajien tonttien tiivistämispolitiikasta johtuen monilla tonteilla ei ole vieraille auto/pysäköintipaikkaa. Tulevaisuudessa kadulla tullaan vielä näkemään uudisrakentamista ja tonttien kiinteistömassan tiivistämistä jolloin asukasmäärä nousee ja vieraspysäköinnin tarve kadulla entisestään kasvaa (=asuntoyksikköjen määrä kasvaa = vierailijoiden määrä kasvaa).

Pitkäaikaispysäköintiä ei kadulla ole havattavissa missään kohdassa, eikä se ole 24 h-lisäkilvellä olevilla paikoilla mahdollistakaan.

Visa fler svar

Tulevien jalkakäytävän kunnossapitovelvoite

Plats för profilbild

Asukas
30. november 2020 klockan 15.49.41

Mitä kunnossapitovelvoitteesta on suunnitelmaan kirjattu: eihän jalkakäytävän kunnossapitovelvoite tule niille taloyhtiöille/ asukkaille joiden puolelle jalkakäytävät rakennetaan?

Plats för profilbild

@MarjaLindroosEspoo
1. december 2020 klockan 10.32.58

Kun katu on valmis, se luovutetaan yleiseen käyttöön kadunpitopäätöksellä. Päätös lähetetään kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tiedoksi.

Yleiseen käyttöön luovutetun kadun varrella olevan tontin omistaja tai vuokraaja on velvollinen huolehtimaan tonttinsa kohdalla olevan katuosuuden puhtaanapidosta. Espoossa kaupunki huolehtii mahdollisen jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Tämän tontinomistajalle lain mukaan kuuluvan velvollisuuden siirtämisestä kaupungille tehdään erillinen päätös.

Kaupungin suorittama jalkakäytävien talvikunnossapito sisältää:
• lumen aurauksen
• hiekoituksen ja hiekoitushiekan poiston
• lumen ja polanteen poiston, milloin liikenneturvallisuus tai kunnossapito sitä edellyttää.

Tontinomistajan tehtäviä ovat puolestaan:
• tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poisto ja tontille johtavan kulkutien hoito
• jalkakäytävien viereisen katuojan ja sadevesikourun pitämisen lumettomana ja jäättömänä
• muu lumen ja hiekan poiston.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Puhtaanapito käsittää mm. roskien, lehtien ja irtonaisten esineiden poistamisen katualueelta. Jos katualueella on istutus, ei istutusaluetta lueta kuuluvaksi siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. Tontinomistajalle kuuluu myös roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella, kuitenkin enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Muilta osin kaupunki huolehtii katujen kunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Se tarkoittaa mm. päällysteen ja reunakivien korjaamista, ajoratojen harjausta, aurausta ja hiekoittamista. Myös kadun istutuksista, katukalusteista ja liikennemerkeistä huolehtii kaupunki.


Jalkakäytävä

Plats för profilbild

asukas
1. december 2020 klockan 12.23.00

Jalkakäytävä vaikuttaa turhan leveältä ja tuntuu, että kapeampikin riittäisi jolloin autotielle ja pysäköinnille jäisi enemmän tilaa.

Plats för profilbild

Terijoentien asukas
9. december 2020 klockan 13.24.10

Olisin myös sillä kannalla, että hieman kapeampikin jalkakäytävä riittäisi. Ajotietä ei tosin tarvitse vastaavasti leventää.

Visa fler svar

Tonttiliittymä

Plats för profilbild

AsukasOsakas
1. december 2020 klockan 18.12.17


Terijoentiellä ei pidä sallia jatkuvaa pysäköintiä (24 h). Pysäköintiä ei pidä järjestää asuntoliittymän kohdalle kadun vastakkaisella puolella. Tämä todella hankaloittaa tontille ajamista.

Suunnitelmassa osoitettu kävelytien sijainti on hyvä.

Plats för profilbild

Turvallinen vieraspysäköinti
9. december 2020 klockan 23.21.24

Samaa mieltä AsukasOsakas kanssa. Terijoentiellä ei pidä sallia jatkuvaa pysäköintiä (24 h), jota on käytetty myös paljon huoltoautojen ym. 'pitkäaikaisvarikkona'. Isot pakettiautot peittävät täysin näkyvyyden tonttiliittymistä kapealla tiellä. Mikäli tulevaisuudessa riittävän leveät ajoradat mahdollistaisivat kadunvarsipysäköinnin, tämän pysäköintimahdollisuuden tulisi ensisijaisesti palvella mahdollisimman monen eri kiinteistön vieraiden tilapäistä lyhytaikaisempaa pysäköintiä. Ja siinäkin tapauksessa pysäköinti tulisi jatkossa sallia vain tonttiliittymiin nähden turvallisissa kohdin katua.

Visa fler svar

Kapeampi jalkakäytävä riittää

Plats för profilbild

Terijoentien asukas
2. december 2020 klockan 23.10.14

Nykyisin Terijoentiellä on vaarallista liikkua jalan, erityisesti pimeän aikaan kun katu on kapea samaan aikaan liikkuville autoille ja pahimmillaan kahta puolta eteneville kävelijöille. Tilanne paranee selvästi kun korotettu jalkakäytävä rakennetaan. Tämä on erittäin hyvä parannus. Samassa tulee kuitenkin huomioida että kevyenliikenteen jalkakäytävä ei ole jatkuvasti ruuhkakäytössä joten kapeampikin väylä riittää. Tämä turvaisi reilut ajokaistojen leveydet ja parantaisi turvallisuutta ettei vastakkain kohtaavien autojen tarvitse väistää toisiaan. Erityisesti talviaikaan ajokaistat kapenevat aurauspenkkojen takia, tiellä rakennetaan jatkuvasti, nettikaupan takia jakeluautot lisääntyvät jne, joten ajokaistamitoitus on hyvä huomioida väljäksi. Sama auttaa myös kadunvarsipysäköinnin tuomaan ahtauteen.

Plats för profilbild

Kotikatu
9. december 2020 klockan 21.07.50

Suunnitelma lisää kadun turvallisuutta huomattavasti. Olen samaa mieltä Terijoentien asukas kanssa, että tämä on erittäin tärkeä parannus.

Nykyisellään jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle katu on erittäin vaarallinen. Näkyvyydet ovat paikoitellen erittäin huonoja tonttiliittymistä. Terijoentie toimii Tapiolan ja Mankkaan alueiden välillä keskeisenä kevyen liikenteen risteyskohtana ja siksi luonnollisesti sillä liikkuu paljon jalankulkijoita ja kevyttä liikennettä. Lähialueella on myös paljon kouluja, päiväkoteja ja vanhainkoteja. Siksi pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta korotettu jk/jkpp parantaa merkittävästi.

Suunnittelun edetessä on hyvä arvioida kokonaisuuden tilankäyttöä (eli eri toimintojen suhdetta toisiinsa) tarkemmin sekä turvallisuuden, eri toimintojen että huollettavuuden/lumen aurauksen kannalta. Nykyisellään tie on erityisen vaarallinen etenkin lumisena talvena eikä aina ole mahdollistanut täysin esteetöntä pelastusajoneuvojen liikennettä. Kuten Terijoentien asukas kirjoittaa, myös mm. jakeluautojen määrät ovat luontaisessa kasvussa nettikaupan kasvaessa ja nyt tehdään tulevaisuuden suunnitelmaa. Korotettu kevyen liikenteen väylä on erittäin hyvä parannus, mutta on myös hieman kapeampana toiminut muilla lähikaduilla.

Pysäköintipaikat ovat nykyisellään osittain hyvin vaarallisissa kohdin tonttiliittymiin nähden. Kuten Terijoentien asukas kirjoittaa, leveämmät ajokaistat parantaisivat turvallisuutta (etenkin jos suunnitelmassa jatkossakin sallittaisiin paikoitellen kadunvarren pysäköinti joka katkaisee näiltä osin toisen puolen ajoradan).


Veden valuminen ja jäätyminen kadulle

Plats för profilbild

Asukas myös
4. december 2020 klockan 10.32.22

Onko hulevesijärjestelmä riittävä estämään kosteuden valumisen katua korkeammalta, kaakon/etelänpuoleiselta alueelta? Talvisin kosteus jäätyy ja katu on erittäin liukas.

Plats för profilbild

@MarjaLindroosEspoo
7. december 2020 klockan 13.02.00

Hulevesiviemärit mitoitetaan vastaamaan sitä aluetta, jolta hulevesiä valuu verkostoon. Kadun pintavedet ohjataan ritiläkaivoihin riittävällä viettokaltevuudella. Ritiläkaivoja sijoitellaan noin 50 m välein, jolloin kadun pintakuivatus on toimiva.


jalkakäytävän ja ajoradan leveys

Plats för profilbild

kadun asukas
5. december 2020 klockan 14.32.27

Samaa mieltä aiemman kommentin kanssa, että jalkakäytävä on suunnitelmassa turhan leveä. Nykyisin kun hiekkakävelytieverkosto on Terijoentien lähellä laaja, joten lenkkeilyä tai ulkoilua muiden kuin asukkaiden toimesta ei juuri harrasteta kadulla. Sen vuoksi en näe tarvetta leveälle jalkakäytävälle.
Myöskään katuosuutta ei pidä tehdä liian leveäksi, ettei ajoneuvojen vauhti kasva suoralla, suhteellisen pitkällä kadulla. Suunnitelmassa olisi hyvä olla riittävät viheralue-kaistaleet molemmilla reunoilla, joka lisää viihtyvyyttä ja jättää tilaa talvisin lumelle.
Mahdollisuus auton parkkeeraamiseen kadun varteen tulisi sallia niille erikseen osoitetuissa paikoissa.
Turvallisuusnäkökohtana suunnitelmassa olisi hyvä myös ottaa huomioon, että Terijoentien alussa muutamista kiinteistöistä peruutetaan suoraan tielle tai suunnitelmassa uudelle jalkakäytävälle, koska kääntötilaa ei ole jätetty itse tontille.


Tonteille ajo ja näkyvyys

Plats för profilbild

Tontinomistaja
7. december 2020 klockan 16.08.29

Monet Terijoentien tontit ovat kapeita, eikä auton kääntäminen tontilla välttämättä onnistu. Tästä johtuen auto joudutaan peruuttamaan tontille (toivottava tapa) tai tontilta ulos kadulle. Huomioittehan suunnittelussa tonttiliittymien kohdalla riittävän valaistuksen sekä näkyvyyden sivuille päin. Nyt kun ojat poistetaan ja katu siirtyy lähemmäksi tonttien rajaa, osa roskakatoksista saattaa haitata sivuille näkemistä. Myös jalkakäytävällä pyöräily, joka usein on vauhdikasta, on syytä kieltää liikennemerkein.

Suunnittelussa ja mahdollisia kaivuita tehtäessä on myös hyvä huomioida, että valokuitu on kaivettu aivan kaakonpuoleisen ojan viereen ajotien puolelle. Näkemän mukaan kuitua ei ole kaivettu kovin syvälle.

Plats för profilbild

Esteetön näkyvyys
9. december 2020 klockan 22.18.32

'Tontinomistaja' esittää tärkeän näkökulman, että tonttiliittymistä näkyvyys tulee huolehtia riittäväksi sivuille päin, molempiin suuntiin ja molemmilla puolin katua. Tämä haastaa etenkin jalkakäytävää/pyörätietä risteäviä tonttiliittymiä teläpuolella. Lapset juoksevat ja potkulautailevat jalkakäytävällä vauhdikkaasti eikä heitä pysäköinnin tai muiden esteiden takaa ole mahdollista helposti havaita.

On hyvä huomioida, että alle 12 vuotiaat lapset saavat pyöräillä jalkakäytävällä joka tapauksessa ja heilläkin useimmiten on vauhtia. Lisäksi lienee epärealistista ajatella, että aikuiset pyöräilijät aina huomaisivat tälle yhdelle kadulle kääntyessään pyöräilyn olevan kielletty, kun alueella yleisesti kevyen liikenteen väylät ovat yhdistettyjä pyörätie/jalkakäytävä.

Korotettuna toteutettava kevyen liikenteen väylä parantaa paljon turvallisuutta kapealla kadulla.


Ajoliittymä viimeiselle tontille

Plats för profilbild

Asukas
7. december 2020 klockan 21.31.14

Yksityikohtana huomasimme että tien viimeiselle tontille (nro 22) ei ole piirretty jalkakäytävän puolella ajoliittymää (madallus kivetyksessä). Saisiko tämän korjattua?


Liian kapea viherkaista

Plats för profilbild

Tienkäyttäjä
8. december 2020 klockan 17.27.40

Suunnitelmassa esitetty viherkaista on liian kapea aurauslumelle. Myös näkymä ajoradalle jää huonoksi. Pihatieltä tuleva auto on jo osittain ajoradalla ennen kuin vasemmalta tuleva ajoneuvo näkyy.

Plats för profilbild

kadun asukas
9. december 2020 klockan 23.40.27

Samaa mieltä, että viherkaista etenkin jalkakäytävän puolella suunnitelmassa liian kapea.


Vielä leveydestä

Plats för profilbild

Terveisiä loppupäästä
9. december 2020 klockan 11.18.57

Ensinnäkin hienoa, että tie saadaan moderniin kuntoon lähitulevaisuudessa jalkakäytävineen, valoineen ja viemäreineen. Mielestäni naapurikatu Uudenkirkontie näyttää varsin sopusuhtaiselta asuinkadulta. Sen kokonaisleveys lienee n. 9,5 m eli noin metrin kapeampi kuin suunnitelmassa esitetty. Toisaalta Sepontien suuunnitelmassa on leveys n. 10,5 eli samaa luokkaa kuin tämä, vaikka liikenne varmasti vilkkaampaa päiväkodin ja koulun vuoksi. Luulen, että hieman kapeampi riittäisi meille. Pysäköintipaikat sopivilla rajoituksilla varmasti mahtuvat kadun varteen. Kuten aiemmin on todettu, rakentaminen pysäköinteen tulee vähentymään ja on ehkä katuremontin aikana jo päättynytkin.

"Läpiajoliikenne vähemmäksi" esittää hyvän näkökulman kääntöpaikan tarpeellisuudesta. Toisaalta se voi olla tarpeen aurauksen, postin ja muun huoltoliikenteen kannalta, ettei isoja autoja tarvitse pihoilla tai ulkoilupolulla käännellä (=turvallisuutta)

Jännityksellä jäämme odottamaan lopullista suunnitelmaa

Plats för profilbild

Asukas xx
9. december 2020 klockan 16.39.24

Mielestäni hyvin perusteltu kommentti. Olen täysin samaa mieltä vertailusta Uudenkirkontiehen, se on kaunis ja toimiva katu, meille ei tarvita yhtään sen suurempaa. Myös viittaus Sepontiehen on paikallaan, siellä on koulun ja päiväkodin vuoksi ihan eri liikennetiheys kuin meillä.


Pientareen, jalkakäytävän ja erotuskaistan leveydestä

Plats för profilbild

Asukas nro 47
9. december 2020 klockan 12.54.30

Suunnitellut leveydet, 3 metriä jalkakäytävälle ja 0,5 metriä erotuskaistalle, ovat ilmeisesti mitoitettu isoille väkijoukoille.
Lähistöllä olevan Rauduntien jalkakäytävä on 2,15 metriä leveä ja siinä on lisäksi noin 15 cm betoninen reunakivi erotuskaistana.
Eli Terijoentiellä jalankulkijoille suunnitellaan 3,5 metrin tilaa kun Rauduntiellä on on 2,3 metriä. Mielestäni sopiva mitoitus varmasti löytyy näiden välistä. Rauduntielläkin mahtuu nykyisellään jalankulkevat pariskunnat liikkumaan vastakkaisiin suuntiin.

Ehdotan jalkakäytävän kaventamista puolella metrillä ja nykyisen 15 cm pientareen leventämistä vastaavasti puolella metrillä 65 cm leveyteen tontin ja jalkakäytävän välissä. Leveämmällä pientareella parannetaan merkittävästi jalankulkijan (ja alle 12-v pyöräilevän lapsen) turvallisuutta tontilta tulevan auton suhteen. Kadun toiselle puolelle suunniteltu 0,75 metrin viherkaista toimii vastaavasti ajoradan suuntaan näkemistä helpottavana elementtinä.


Kääntöpaikka

Plats för profilbild

Liito-oravan ystävä
9. december 2020 klockan 16.30.29

Terijoentien päähän on piirretty kääntöpaikka. Paikalla on puolisen tusinaa isoja haapoja, jotka ovat liito-oravien ruokailu- ja levähdyspaikkoja. Niitä alueella on, olen itsekin nähnyt monta kertaa. Kääntöpaikan vuoksi ei isoja haapoja saa kaataa. Kääntöpaikan sijainti, jos se yleensä on lainkaan tarpeen, on katsottava tarkoin maastossa ja tarvittaessa sijaintia muutettava siten, ettei isoja haapoja tarvitse kaataa.


Turha hanke

Plats för profilbild

Rahat järkevään käyttöön
9. december 2020 klockan 18.08.57

Tämän hankkeen suunnittelu tulisi lopettaa välittömästi ja ohjata varat tärkeämpiin asioihin kuten koulujen peruskorjaukseen. Katu on nykyiselläänkin riittävän toimiva eikä liikennevirtaa tule lisätä entisestään kääntöpaikalla. Kääntöpaikan tieltä jouduttaisiin kaatamaan liito-oraville tärkeitä haapoja ja kaventamaan entisestään kapeita viherkaistoja, joka tuntuu tarpeettomalta. Terijoentien kaltaisilla kotikaduilla jalkakäytävä on tarpeeton ja avo-ojat rakenteena hulevesijärjestelmää toimivampi ratkaisu. Suunnitelman mukainen tie kaventaa entisestään ajorataa ja vaikeuttaa sekä kadunvarsipysäköintiä että tonttiliikennettä.


Korkoasema pielessä?

Plats för profilbild

Kadun asukas
9. december 2020 klockan 21.03.11

Suunnitelman korot tulisi vielä tarkistaa. Näyttäisi siltä että tien pinta olisi jopa 20cm nykyistä korkeammalla. Tämä aiheuttaa ongelmia tonttiliittymille. Jalkakäytävä nousisi näin ollen jopa 40cm nykyistä tienpintaa korkeammalle.

Plats för profilbild

Xx
9. december 2020 klockan 23.34.06

Tärkeä huomio kadun asukkaalta tämä korko-asia, joka pitää korjata, ettei kiinteistöille tule haittaa, jos tie jäisi korkeammalla kuin kiinteistöjen liittymät ja tontit.


Risteyksen turvallisuuden parantaminen

Plats för profilbild

Risteys
9. december 2020 klockan 23.17.48

Suunnitelmassa on hyvin huomioitu Terijoentien ja Kivennavantien risteyksen turvallisuuden parantaminen mm. suojatien rakentamisella ja jalankulkuyhteydellä seniorikodin tontille. Ko. vanhusten hoivakodille ei ole ollut turvallista yhteyttä lainkaan jalan tai polkupyörällä.

Suunnitelmassa myös hyvin huomioitu, että näkyvyyden parantaminen käännyttäessä Terijoentieltä etelään Kivennavantielle on tärkeää.