Kuparipolun katusuunnitteluhanke

Pratbubbla 3
31.3.2021 | Espoon kaupunki
Kuparipolun alku

Kuparipolku on pinnoittamaton tonttikatu Kuurinniityssä. Katu perusparannetaan pinnoituksella, reunatuilla ja hulevesijärjestelmällä. Kadulle lisätään kaksi yleistä pysäköintipaikkaa, pohjoispääty muutetaan asemakaavaa vastaavaksi jalankulun ja pyöräilyn sallivaksi kaduksi sekä Hopeatien liittymän näkyvyyttä parannetaan ja lisätään kivetetty viiste.

Suunnitelmaluonnos ja hankkeen lisätiedot löytyvät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia


Kadun suunnittelu

Kadun perusparannuksessa Kuparipolku levennetään 4,5 m, päällystetään ja lisätään luonnonkiviset reunatuet jäsentämään ajorataa ja varmistamaan kadun kuivatus. Kadulle rakennetaan uusi hulevesiviemäri. Hopeatien korotettua risteysaluetta selkeytetään lisäämällä myös Kuparipolun suuntaan kivetetty viiste. Risteysalueen näkemiä parannetaan nykyisen kivikorilinjauksen pienellä muutoksella suojatien kulmauksessa. Katualueelle lisätään kaksi yleistä pysäköintipaikkaa. Kadun pohjoispääty muutetaan vastaamaan asemakaavaan merkittyä yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattua katua, jolloin ajoyhteys Kuurintorpankadulle ja pohjoispäädyssä oleva ajoyhteys tontille poistetaan. Alueelle ei ole tulossa asemakaavamuutosta. Ajorata ja jk+pp erotetaan luiskatulla reunatuella ja jk+pp väylä kavennetaan 3,5 m. Valaistuksen uusimisen yhteydessä myös ilmajohdot poistetaan ja kaapelit viedään kadun rakenteisiin.

Kiinteistöille seuraa kadun perusparantamisesta hulevesiviemärin liittymisvelvollisuus

Kadun nykyiset sivuojat poistetaan ja katu suunnitellaan kuivatettavaksi hulevesiviemärillä. Kiinteistöjen, jotka ovat johtaneet salaoja- ja sadevetensä poistuviin avo-ojiin, tulee nyt liittyä HSY:n hulevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta tiedotetaan erikseen, kun kadun rakentamisen ajankohta on varmistunut.
Kiinteistö vastaa tontilla tehtävistä muutostöistä, jotka vaaditaan hulevesiverkostoon liittymistä varten. Jos katuhankkeen urakoitsija liittää kiinteistön hulevesiverkoston runkolinjan kadun rakentamisen aikana, ei HSY peri kiinteistöltä liitostyömaksua. Jos kiinteistö liittyy hulevesiverkostoon runkolinjan rakentamisen jälkeen, sekä katualueen kaivutyö, että HSY:ltä tilattava liitostyö tulee teettää omalla kustannuksella.
Jos kiinteistön ei ole tarkoituksenmukaista liittyä hulevesiverkostoon esim. tontin korkeusaseman vuoksi ja sen sade- ja salaojavedet voidaan käsitellä tontilla tai johtaa toisaalle toimivaan avo-ojaan, on kiinteistön haettava vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan Espoon kaupungin Ympäristökeskuksesta. Vapautus pitää hakea myös, jos vain osa kiinteistön hulevesistä johdetaan hulevesiviemäriin.
HSY:n huleveden perusmaksu kerätään kaikilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat hulevesiviemäröinnin toiminta-alueella. Vapautus liittymisestä hulevesiviemäriin ei vapauta perusmaksusta. Lisätietoja löydät HSY:n kotisivuilta: Hulevesien hallinta tontilla - HSY.

Hankkeen aikataulu

Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.
Katusuunnitelmaehdotus tulee maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville helmikuussa 2021. Rakentamisaikataulu on tämän hetken arvion mukaisesti kesällä 2021.

Kommentointi

Koronarajoitusten vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Sen sijaan katusuunnitelmaluonnosta pääsee kommentoimaan Otakantaa.fi -sivustolla 1.4.2021 - 15.4.2021. Kommentit toivotaan ensisijaisesti Ota kantaa.fi -sivustolle.

Tilannepäivitys 6.6.2022

Hanke odottaa asemakaavayksikön päätöstä. 


Basuppgifter

Publicerad: 31.3.2021

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan