Niittykummuntien, Niittykadun, Pilvenpyörän ja Niittytorin katusuunnitteluhanke

Pratbubbla 2
7.6.2022 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:
Näkymä syksyllä 2020

Niittykummun kaava-alueella olevista kaduista laaditaan katusuunnitelmia. Työ perustuu asemakaavamuutokseen, jonka tavoitteena on täydentää ja tiivistää Niittykummun metroaseman lähiympäristöä.

Työ koskee seuraavia katu- ja torialueita: Niittykummuntie, Niittykatu, Pilvenpyörä ja Niittytori.

Suunnitelman ja esittelyvideon löydät liitteenä painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Vuorovaikutus

Vallitsevan tilanteen vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Katusuunnitelmaluonnoksia pääsee kommentoimaan täällä Ota kantaa.fi -sivustolla 15.1.-24.1.2021. Sivulle tulee suunnitelmapiirustuksen lisäksi video, johon on äänitetty suullinen selostus suunnitelmasta ja prosessista. Kommentit toivotaan ensisijaisesti Ota kantaa.fi -sivustolle, mutta myös sähköpostitse ja puhelimitse tulevat kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita.

Hankkeen edistyminen

Alkuvuodesta 2021 viedään kommenttien pohjalta muokatut katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa prosessista: Katusuunnitelmat | Espoon kaupunki

Katujen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vuonna 2021.
Hankesivu Espoo.fi-sivustolla: Niittykummuntie, Niittykatu , Pilvenpyörä ja Niittytori | Espoon kaupunki

Hankkeen esittelyvideo

Lisätiedot

Kati Tolvanen

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

etunimi.sukunimi@htj.fi


Basuppgifter

Avslutat: 7.6.2022

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan