Gå till innehållet

Kemiläisten asumistoiveiden kartoitus Peurasaaren alueella

Pratbubbla 1 Frågetecken 72
11.1.2021 | Kemin kaupunki/Kaavoitus
None

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kemiläisten mielipiteitä Peurasaaren alueen kaavamuutoksesta. Kyselyssä haetaan asukkaiden mielipiteitä erityisesti kaavamuutoksen myötä syntyvien uusien asuinkorttelien laadusta ja rakentamisen volyymista. Uudet asuinkorttelit tulevat sijoittumaan teollisuusraiteen ja Kalkkinokantien väliselle alueelle Kemin Vesi ja Energia Oy:n eteläpuolelle. 
 

LISÄTIETOJA JA HANKKEEN KUVAUKSEN LÖYDÄT ALTA KOHDASTA "Näytä lisätiedot".


Taustatietoa
Peurasaaren alueen kaavaprosessi on tullut vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia rannan rakentamismahdollisuuksia ja tarkistaa aluevarauksia. Kaavamuutoksesta on ollut nähtävillä kaksi vaihtoehtoluonnosta 27.12.2019-27.1.2020. Luonnoksia on viety eteenpäin saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella, ja parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi uudet luonnokset asetetaan vielä kertaalleen nähtäville. Tämän kyselyn tulokset otetaan huomioon lopullisen kaavan suunnittelussa.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee 13. kaupunginosaa, Peurasaarta. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323, 1328, 1331–1335, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta.

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306 sekä Kalkkinokan niemelle. Muutoksessa selvitetään myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua, mukaan lukien pienveneiden talvisäilytysalueen kaavoittaminen vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Kaavamuutosaluetta on rajattu pienemmäksi alla olevan kuvan mukaisesti saatujen lausuntojen perusteella.

Junaradan siirtäminen
Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on ollut tarkastella radan siirtämisen mahdollisuutta. Saatujen lausuntojen pohjalta voidaan todeta, että radan siirtäminen lähitulevaisuudessa ei ole todennäköistä. Rata säilytetään ennallaan, mutta suunnittelussa otetaan huomioon mahdolliset muutokset alueen suhteen tulevaisuudessa. 

Kalkkinokka
Kalkkinokan alue on rajattu kaavamuutosalueen ulkopuolelle tulvauhan ja tasoristeysturvallisuusasioiden vuoksi.

Pilaantuneet maat
Alueella sijaitsee (kortteli 1306 Kemin Vesi ja Energia Oy:n eteläpuolella) pilaantuneita maa-alueita. Niistä aiheutuvia toimenpiteitä sekä mahdollisia rajoittavia tekijöitä alueen rakentumisen suhteen selvitetään parhaillaan.


Basuppgifter

Publicerad: 11.1.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:
  • Kemi

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna