Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Julkisen hallinnon API-linjaukset

Frågetecken 29
15.1.2021 | Valtiovarainministeriö
None

Finansministeriets projekt för nyttjande och öppnande av information verkställer de mål som finns i rege-ringsprogrammet för Sanna Marins regering. Målet för projektet är bland annat att främja ett enhetligt nyttjande av information och funktioner, primärt via programme-ringsgränssnitt (API). API-riktlinjerna är gemensamma principer för den offentliga för-valtningens API-utveckling och för främjandet av digitalisering. I riktlinjerna betraktas API som en möjliggörare av verksamhet, inte enbart


Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen Trello-alustalta, tai hankkeen sivustolta.


Basuppgifter

Publicerad: 15.1.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor