Julkisen hallinnon API-linjaukset

Frågetecken 29
14.5.2021 | Valtiovarainministeriö
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Linjausten tammikuun 2021 kommentointiaika on päättynyt. Kommentteja on hyödynnetty julkisen hallinnon API-linjausten tarkennustyössä. Tarkennetutu API-linjaukset ovat olleet kaikille avoimesti kommentoitavissa googledocsissa huhtikuun 2021 aikana. Linjaukset ja toimeenpano-ohjeet tulevat lausunkierrokselle lokakuussa 2021. Lausuntokierroksesta viestitään erikseen. 

Bildtext

Finansministeriets projekt för nyttjande och öppnande av information verkställer de mål som finns i rege-ringsprogrammet för Sanna Marins regering. Målet för projektet är bland annat att främja ett enhetligt nyttjande av information och funktioner, primärt via programme-ringsgränssnitt (API). API-riktlinjerna är gemensamma principer för den offentliga för-valtningens API-utveckling och för främjandet av digitalisering. I riktlinjerna betraktas API som en möjliggörare av verksamhet, inte enbart


Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen Trello-alustalta, tai hankkeen sivustolta.


Basuppgifter

Avslutat: 14.5.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan