Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma

Frågetecken 47
15.1.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ministeriön hallinnonalalle ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman. Sen päämääränä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon hallinninalalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyviä terveysriskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin.


Sopeutumissuunnitelman tavoitteena on STM:n hallinnonalalla:

  1. selvittää sopeutumisen ja sitä tukevien rakenteiden nykytila Suomessa,
  2. tunnistaa nykyisiä ja uusia sopeutumistoimia terveyden ja hyvinvoinnin toimialueella,
  3. kansallisessa sopeutumisstrategiassa esitettyjen toimenpiteiden konkretisoiminen ja selkeyttäminen STM:n hallinnonalan vastuualueella,
  4. sopeutumissuunnitelman jalkauttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja
  5. ilmastonmuutokseen sopeutumisen valtavirtaistaminen lisäämällä riskitietoisuutta.

Basuppgifter

Publicerad: 15.1.2021

Teman:
  • #miljö och natur
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor