Gå till innehållet

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma

Frågetecken 47
15.1.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ministeriön hallinnonalalle ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman. Sen päämääränä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon hallinninalalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyviä terveysriskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin.


Sopeutumissuunnitelman tavoitteena on STM:n hallinnonalalla:

  1. selvittää sopeutumisen ja sitä tukevien rakenteiden nykytila Suomessa,
  2. tunnistaa nykyisiä ja uusia sopeutumistoimia terveyden ja hyvinvoinnin toimialueella,
  3. kansallisessa sopeutumisstrategiassa esitettyjen toimenpiteiden konkretisoiminen ja selkeyttäminen STM:n hallinnonalan vastuualueella,
  4. sopeutumissuunnitelman jalkauttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja
  5. ilmastonmuutokseen sopeutumisen valtavirtaistaminen lisäämällä riskitietoisuutta.

Basuppgifter

Publicerad: 15.1.2021

Teman:
  • #miljö och natur
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan