Gå till innehållet

Planstomme för Nickby (KR3) och detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8)

Pratbubbla 102
14.1.2021 | Sipoon kunta
Nikkilän kartanon keskuksen havainnekuva

Ett förslag till planstomme för Nickby samt ett utkast till detaljplan för Nickby gårds centrum har uppgjorts. Denna Dinåsikt.fi-diskussion är gemensam för dessa båda projekt, eftersom de delvis omfattar samma område. Planerna har lagts till påseende och kan kommenteras 15.1-15.2.2021.

Under länken Visa tilläggsuppgifter här nedan hittar du en mera noggrann beskrivning av planerna.


Planstomme för Nickby (KR3)

Planstommen är en riktgivande plan som är mer översiktlig än en detaljplan men mer detaljerad än en generalplan och saknar rättsverkningar. Den fungerar som utgångspunkt för de detaljplaner och detaljplaneändringar som ska utarbetas i området. I arbetet med planstommen granskas Nickby som en helhet och preciseras och konkretiseras de strategiska riktlinjer som presenterats i utvecklingsbilden för Nickby. I planstommen granskas möjligheterna att kompletteringsbygga centrumområdet, placeringen av de nya bostadsområdena som stöder sig på stationsnejden och markanvändningspotentialen. I planstommen presenteras också de grundläggande principerna för trafiknätet samt nätverket av grönområden i Nickby på ett allmänt plan.

Detaljplan för Nickby gårds centrum (NG8)

Nickby gårds centrum är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i Sibbo under de närmaste åren. Planarbetet skapar förutsättningar för att utvidga tätortscentrumet till norra sidan av den befintliga banan och på samma gång för att öppna persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby. Ett mångsidigt område för boende och service planeras kring den kommande tågstationen i Nickby för ca 3000 nya invånare. Tågstationsområdet planeras i en egen detaljplan.


Basuppgifter

Publicerad: 14.1.2021

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:
  • Sibbo

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan