Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Kysely yhdistysavustusten muutostarpeista

Frågetecken 11
Enkät | Ruskon kunta
Enkäten har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 5.2.2021

Bilagor

 • Inga bilagor


De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Detta fält måste fyllas i.
Svar
 • Lasten kerhotoiminta

 • Toimia yhdistyksen jäsenistön edun ja hyvinvointia edistävänä toimiana.

 • Teatteri

 • Sotaveteraanien ja heidän leskien avustustoiminta.
  Toimia yhdistyksen jäsenistön edun ja hyvinvointia edistävänä toimiana

 • Edunvalvonta

 • Eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien oikeuksien valvominen sekä hyvinvoinnin edistäminen - toimintaa yhteiset harrastukset, yhdessäolo, liikunta, tasa-arvo, yhteisvastuu, ikäystävällisyys, vaikuttaminen ja edunvalvonta sekä vapaaehtoistoiminta ikäihmisten apuna huomioonottaen .

 • Kotiseutuyhdistystyö

 • Yleishyödyllinen yhdistystoiminta

 • Maaseutumainen yleishyödyllinen yhdistys

 • Yleishyödyllinen yhteisö. Hyväntekeväisyys; palvelu ja auttaminen/avustaminen ; Lapset, nuoret, vanhukset, vähävaraiset.

Detta fält måste fyllas i.
Svar
 • Kyllä 10 / 11
 • Ei 1 / 11
Svar
 • Yhdistyksellämme olisi kiinnostusta solmia kumppanuussopimusta mm. Pikkunuokkarin tarjoamisesta, kerhotoimintojen ja Kesäkerhon järjestämisestä sekä erilaisten lasten ja nuorten (sekä perheiden) leirien ja retkien tuottamisesta. Käytännössä kaikesta toiminnasta, joka liittyy lapsiin ja lapsiperheisiin erityisesti Vahdolla, mutta myös tarvittaessa kantaruskon puolella.

 • En tiedä mitä tällä tarkoitetaan

 • Riippuu mitä tällä tarkoitetaan.

 • Koska kyseessä on Sotaveteraanitoiminta Paattisilla ja Vahdolla, niin Vahdon taholta eräänlainen kumppanuus-sopimus on
  olemassa Ruskon kunnan kanssa

 • mahdollisesti

 • Yhdistys toimii jo nyt tekemällä runsaasti vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa auttaen selviytymään arjesta - järjestämällä erilaista liikuntaa ja yhteisiä peli hetkiä (boccia, mölkky, frisbee) = yhdessä oloa Yhdistyksen vapaaehtoiset ovat auttamassa myös kunnan palvelutalojen asukkaita ulkoiluapuna, laulattamassa, saattoapuna ikäihmisille tarkoitettuun päivätoimintaan . Vapaaehtoistoimijoiden ikä huomioon ottaen kumppanuussopimus ei nähdäkseni tule kysymykseen.

 • Vahto-seura on perinteisesti järjestänyt kesäkaudeksi näyttelyn Vahdon lainamakasiinille sekä oheisohjelmaa koko perheelle avajais-sekä päättäjäispäivänä.Huolehdimme myös lainamakasiinissa olevasta esineistöstöstä ja tuomme julki jos makasiinin rakenteissa alkaa olla vaurioita.Tätä toimintaa olemme valmiit toteuttamaan tulevina vuosina koronarajoitukset sekä johtokunnan resurssit huomioiden.

 • Riippuu mitä tällä tarkoitetaan?

 • Riippuu mitä tällä tarkoitetaan. Yhdistyksemme on toiminut jo täysin ilman mitään sopimusta kunnan apuna erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi kahvituksen hoitamisessa yms.
  Yhdistyssäännöt tulisi selvittää, onko yhdistysten edes mahdollista solmia kumppanuussopimuksia.

 • Yhteistyötä on tehty eri muodoissa tarpeen vaatiessa ja tehdään edelleen.

Detta fält måste fyllas i.
Svar
 • Pisteytystaulukko kaipaa päivitystä ja tarkkoja täyttöohjeita. Toimintamme on erittäin laajaa, mutta saamme suhteessa pienempiin toiminnan tuottajiin todella vähän avutusta. Mielestämme toiminnan laajuuden pitää olla se, joka määrittelee suoraan avustuksen summan suuruuden. Näin ollen yhdityksen toiminnot osallistujamäärineen pitää pystyä täyttämään pisteytystaulukkoon selkeästi ja yhdenmukaisesti.

 • Kyllä olisi nykyinen pistetaulukko voisi olla pohja , mutta edellisen vuoden anotut / saadut ei pitäisi olla peruste .Lasketaan pisteet kullekin kategorian mukaan mistä tulee euromäärät.Jälkikäteen lisäykset pois .Anomus kaavake täytyy jäädä myös täyttäjälle.

 • Peruskaavakkeessa on korjattavaa esim. kysymykset suunnitelmista, näitä ei kysytä edes Turun kaupungin hakemuksissa, nämä kuuluvat valtakunnallisten liittojen kysymyksiin. Pistetaulukko on hyvä ja oikeudenmukainen, koska rahaa jaetaan toiminnan mukaan ( ei ostosopimusten, josta saa kunnalta palkkaa). Oikeudenmukaista on se, että saa rahaa toiminnasta eikä se joka kehtaa eniten pyytää tai virkamiehen suosikki yhdistys saa enemmän kuin toimivat yhdistykset. Tasa-arvon edistäminen jako on reiluinta kaikkia kohtaan.

 • Jos anomukseemme suhtaudutaan samalaisena kuin kuluneiden vuosien aikana, niin muutostarpeita ei ole

 • en tiedä

 • Muutosta ei tarvita jos/ kun perusavustusta maksetaan kuten aiemminkinkin toiminnan perusteella pisteytystaulukon mukaan.

 • Perusavustus tulee maksaa toiminnan perusteella pisteytystaulukon mukaan.Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma tulisi myös ottaa huomioon.Ruskon kunnan myöntämä avustus on vähävaraiselle yhdistykselle mitä tärkein,se auttaa yhdistystä toteuttamaan tehtäväänsä sääntöjensä hengen mukaisesti.

 • Kyllä. Avustusten jako pitää perustua hakuvaiheessa määriteltyyn summaan ja pisteytykseen. Hakuajan jälkeen ei enää voi muuttaa tai lisät tietoja hakupaperiin vaikka siinä olisikin puutteita. Avustusten jako pitää olla ainakin yhdistyksille päin täysin läpinäkyvää. Jaettava summa, yhteensä pisteet ja yhdistysten pisteet.
  Poistaa voi kokonaan kuinka paljon yhdistys hakee avustusta koska se ei ole hakuperusteena. Vaikka sillä perusteella viime vuonna rahaa jaettiinkin.

 • Muutosta avustusjärjestelmään ei tarvita silloin kun avustustenjako on läpinäkyvää ja avustusten jako perustuu ainoastaan hakuvaiheessa määriteltyyn Kunnan avustusten kokonaissummaan ja yhdistysten pisteytykseen.
  Avustusta ei voi hakea enää haku-ajan umpeuduttua.
  Kaikki myönnetyt avustukset tulee julkaista kaikille avoimesti.
  Vuoden 2021 avustuksiin toivomme huomioitavan koronavuoden 2020, jonka vuoksi suunnitellut tapahtumat jouduttiin suurimmaksi osaksi perumaan.

 • Kunnan /Ruskotalon tilojen vastikkeeton käyttö eri tapahtumissa on oleellisen tärkeää. Käyttöä tulee sujuvoittaa ja käytäntöjä selkeyttää. Käytön Ikänä on ilmennyt pieniä mutta hankalia vastoinkäymisiä.

Detta fält måste fyllas i.
Svar
 • Toivoisimme, että yhteistyötä tehdään avoimesti muut toimijat huomioiden ja kuunnellen. Sovitut yhteiset palaverit asiakohtaisesti ja kasvotusten (tai puhelimitse) toimivat aina parhaiten, sillä yhteydenotot mm. sähköpostitse jäävät helposti vaillinaisiksi tai jopa huomioimatta. Olemme ilmaisseet nyt vahvasti olevamme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä kunnan kanssa ja toivomme tämän tuottavan positiivista tulosta lasten ja nuorten toiminnoissa koko Ruskon kunnassa.

 • On erillaisia yhdistyksiä , joiden lähtökohta ei välttämättä suoranaisesti sääntöjen muodossa voi tuottaa palvelua.Jos kunnan puolella ajatus pakoittaa yhdistyksiä toimivaan , niin että avustusta tule olette hakoteillä.

 • Jos nyt edes seuraparlamentti kokoontuisi, kun ei ole viime vuonnakasn kokoontunut laisinkaan. Ja avustus-kasvaljeiden uudistamiseen pitää ottaa mukaan yhdistykset ja heidän edustajansa, ettei virkamiehet, jotka näitä eivät edes ole täyttänyt ja ymmärrä, tee keskenään, vaan kuunnellaan niitä, jotka niitä käyttävät. Kunnan pitää huomioida, kolmannen sektorin työ ja mainos kunnalle, tätä hommaa kunta ei pysty koskaan tekemään itse.

 • Olemme tähän astiseen yhteistyöhön tyytyväisiä

 • enemmän ajatusten vaihtoa

 • Tasa-arvoista yhteistyötä ikäryhmät huomioon ottaen

 • Yhdistysparlamentin säännöllinen kokoontuminen.
  Hienoa että näitä kyselyitä esim.yhdistysten tilantarpeista sekä avustusjärjestelmän muutostarpeista ylipäätään on järjestetty.

 • Avoimuus, yhteistyö ja luottamus pitäisi olla itsestään selvyys mutta ei ole?
  Yhteiset tapaamiset joissa sana vapaa kerran vuodessa.
  Yhdistykset ovat elintärkeitä pienelle kunnalle ja yhdistyksiä tulee arvostaa erityisen korkealle.
  Yhdistysten toimintaedellytyksiä tulee turvata kaikin mahdollisin keinoin. Yhdistykset mahdollistavat monta kunnan tapahtumaa, jotka muuten jouduttaisiin hoitamaan palkatulla työvoimalla tai jättää hoitamatta. Mm. Ruskon vuosijuhlat viime vuonna, Ice Skating tour kaakaon jako jne.

 • Yhdistykset on pienelle kunnalle ehdottoman tärkeitä. Toivomme avointa yhteistyötä, ajatustenvaihtoa ja yhteen hiileen puhaltamista.
  Säännölliset yhdistysparlamentti kokoontumiset on erinomainen keino tähän, kuten aiempina vuosina on ollut. Näissä yhdistykset oppivat keskenäänkin tuntemaan toisiaan.

 • Kuka koordinoi yhdistysten yhteistyötä?
  Ruskopäivät on hyvä esimerkki, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan.