Gå till innehållet

Gamla Mankby

Pratbubbla 18
10.3.2021 | Espoon kaupunki
Havainnekuva näköalatasanteelta alas arkeologisen puistoon jossa talojen paikat näkyy kiviraunioina

Parkplaner görs av Gamla Mankbys och Finnsbergets fornminnesområde, Finnsbackens frilufts- och strövområde samt området för parkering. Gamla Mankby är en av Finlands bäst förvarade medeltida bytomter. Målet är göra det möjligt att grunda en arkeologisk park som en ny sevärdhet.

Genom att trycka "Visa tilläggsuppgifter" kan du hitta en mera utförlig beskrivning om projektet och utkast för planerna.


Planen omfattar bl.a. nya stigar och parkrutter som är olika breda och av olika typ, skogsbehandlig tex. för att öppna utsikter, utmärkning av grävningsområden, infotavlor och en paviljon samt andra parkmöbler. Det befintliga parkeringsområdet görs officiellt med hjälp av planen.

På grund av Corona situationen ordnades mötet för allmänheten på distans via Teams tisdagen den 16.3.2021 kl. 17-18

I början av tillställningen presenterades utkasten till planer varefter det fanns tid att kommentera och fråga. Vi önskade att alla invånare i området och alla som är intresserade av planeringen av området deltar för att höra mera samt delta i diskussionen.

Utkasten till planer finnas på projektets nätsidor espoo.fi/Puistohankkeet > Vanha-Mankby och här under vid Bilagor.

Vi ber om respons och eventuella önskemål senast 28.3 antingen på dinåsikt.fi-sidorna, genom att ringa (tfn. 043 82 49 073) eller skicka e-post (kristina.rocha@esbo.fi).

Utifrån utkastet bearbetas ett förslag till parkplan som läggs fram offentligt under sommaren 2021. Sakägarna meddelas om framläggninen per brev.


Basuppgifter

Publicerad: 10.3.2021

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
  • #vetenskap och forskning
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan