Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Kaavi 2020-hanke

Pratbubbla 6
1.3.2021 | KAAVIN KUNTA

Kaavi 2020- hanke suunnitteluhanke, jossa tehdään suunnitelma Kaavin vierasvenesataman kehittämistä varten. Tavoitteena on satama-alueen uudelleen suunnitteleminen ja kehittäminen, että sataman viihtyvyys ja käytettävyys paranee kuntalaisten näkökulmasta. Aihetta on käsitelty mm. kuntalaisillassa 12.11.2020, jolloin saatiin kuntalaisilta vastauksia ja ideoita alueen kehittämiseksi.

Kysymyksenä kuntalaisille, että millä tavalla te toivoisitte Kaavin vierasvenesatamaa kehitettävän?Basuppgifter

Publicerad: 1.3.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
Kommuner:
  • Kaavi

Bilagor

  • Inga bilagor