Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Kommentoi ehdotusta Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2021-2025

Frågetecken 41
11.3.2021 | Salon kaupunki
Salon keskusta-alue ja urheilupuisto ilmakuvassa

Ehdotus Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2021-2025 on valmis kommentoitavaksi. Toivomme palautetta muun muassa tavoitteiden sisällöstä, tavoitetasosta sekä ohjelman toimenpiteiden ja sisällön kattavuudesta. Ohjelmaa voi kommentoida keskiviikkoon 31.3.2021 asti.


Voit kommentoida ohjelman päätavoitteita, kehityspolkuja ja painopisteitä sekä yleisesti koko ohjelman sisältöä. Kehityspoluille ja painopisteille on omat avoimet kysymyksensä.

Kysymyksiin vastaaminen on valinnaista. Voit halutessasi kommentoida vain osaa teemoista.


Basuppgifter

Publicerad: 11.3.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #ekonomi
  • #trafik
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Salo

Bilagor