Gå till innehållet

Enkät om regeringens avveckling av coronarestriktionerna

Frågetecken 2141
9.4.2021 | Justitieministeriet, Statsrådet kansli
None

21.4.2021 Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna.
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/regeringen-har-godkant-planen-for-att-avveckla-coronarestriktionerna

Den 9 april 2021 publicerade regeringen ett utkast till planen för en kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna samt en riktgivande tidsplan. Nu har du möjlighet att ge kommentarer om planen.

Kommentarerna analyseras och utnyttjas i den slutliga utformningen av planen.

Delta och ta ställning!


1. Öppna och läs planen.

2. Registrera dig i tjänsten för att kunna kommentera.

3. Besvara enkäten.

Syftet med planen är att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en tydlig insikt i hur samhället gradvis öppnas. Genom enkäten önskar man få respons om hur planen svarar på samhällets förväntningar. Planen innehåller principerna för avvecklingen av restriktionerna, de epidemiologiska kriterierna, en riktgivande tidsplan och de olika faserna i avvecklingen.


Basuppgifter

Publicerad: 9.4.2021

Teman:
  • #säkerhet
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan