Gå till innehållet

Ota kantaa hallituksen suunnitelmaan koronarajoitusten purkamisesta

Frågetecken 2141
Enkät | Justitieministeriet, Statsrådet kansli
Enkäten har avslutats

21.4.2021 Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna.

Den 9 april 2021 publicerade regeringen ett utkast till planen för en kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna samt en riktgivande tidsplan. Nu har du möjlighet att ge kommentarer om planen.

Syftet med planen är att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en tydlig insikt i hur samhället gradvis öppnas. Genom enkäten önskar man få respons om hur planen svarar på samhällets förväntningar. Planen innehåller principerna för avvecklingen av restriktionerna, de epidemiologiska kriterierna, en riktgivande tidsplan och de olika faserna i avvecklingen.

Kommentarerna analyseras och utnyttjas i den slutliga utformningen av planen.

Andra som använder tjänsten kan inte se dina svar.

Delta och ta ställning!
#YhdessäParempiKesä

Basuppgifter

Avslutat: 16.4.2021

Bilagor

Ilmianna

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Din åsikt om avvecklingen av coronarestriktionerna
Välj en av dessa
Detta fält måste fyllas i.
Välj de tre viktigaste.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Vad anser du om följande påståenden?
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.