Gå till innehållet

Tutustui ja kommentoi Nivalan kaupungin laajaa hyvinvointikertomusta 2021-2024

Frågetecken 1
Enkät | Nivalan kaupunki
Enkäten har avslutats

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma toimivat kunnan hyvinvointijohtamisen, strategiatyön, talouden ja toiminnan suunnittelun, arvioinnin sekä raportoinnin työvälineenä.

Hyvinvointisuunnitelmasta löytyy painopistealueet (ehdotus) sekä konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä (ehdotus). Mitä tavoitteita ja toimenpiteitä sinulla olisi eri painopistealueisiin? Kannattaa tutustua hyvinvointisuunnitelmaan (löytyy liitteenä: "näytä lisätiedot"). Kyselyn vastaukset ovat vain Nivalan kaupungin käytössä ja niitä käytetään vain hyvinvointikertomuksen valmistelutyöhön. Kiitos vastaamisesta!

Basuppgifter

Avslutat: 30.4.2021

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Nivalan kaupungin hyvinvoinnin painopistealueiksi vuosille 2021-2024 on valittu kolme painopistealuetta, joiden pohjalta hyvinvointisuunnitelma on rakennettu. Jokaisen painopistealueeseen asetetaan konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Mitä tavoitteita ja toimenpiteitä sinulla olisi eri painopistealueisiin? Kannattaa tutustua ensin hyvinvointisuunnitelmaluonnokseen!
Svar
  • Inga svar
Nivalan kaupungin hyvinvoinnin painopistealueiksi vuosille 2021-2024 on valittu kolme painopistealuetta, joiden pohjalta hyvinvointisuunnitelma on rakennettu. Jokaisen painopistealueeseen asetetaan konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Mitä tavoitteita ja toimenpiteitä sinulla olisi eri painopistealueisiin? Kannattaa tutustua ensin hyvinvointisuunnitelmaluonnokseen!
Svar
  • Inga svar
Nivalan kaupungin hyvinvoinnin painopistealueiksi vuosille 2021-2024 on valittu kolme painopistealuetta, joiden pohjalta hyvinvointisuunnitelma on rakennettu. Jokaisen painopistealueeseen asetetaan konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Mitä tavoitteita ja toimenpiteitä sinulla olisi eri painopistealueisiin? Kannattaa tutustua ensin hyvinvointisuunnitelmaluonnokseen!
Svar
  • Osallisuus, ehkäisevä päihdetyö ja mielen hyvinvointi: Koen olevani osa jotain yhteisöä, jossa pääsen vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Jos koen, että arki vie voimat, tiedän etten jää yksin: Kylien toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen kyläneuvostotoiminnan
    käynnistämisellä. Tämä on ehdottoman kannatettava toiminto. Kyläasiamies viemään kyläneuvoston päättämiä asioita eteenpäin. Kaupungin kotisivuilla pitäisi markkinoida kyliä ja päivittää sivuja yhteistyössä kaupungin kanssa. Sivujen ylläpitäjä nimenomaan kaupunki. Kylillä asuu paljon lapsiperheitä ja enemmistö alakoululaisista käy kyläkouluja. Kunnan aktiivisella tuella rohkaistaisiin kyliä tuomaan asioita esille ja kylät saisivat tunnustusta ja merkityksellisyyttä toimintaansa. Ei aina vaan sitä koulujen lopetuskeskustelua. Valokuituverkko myös niihin kylien osiin mihin ensimmäisessä vaiheessa verkkoa ei rakennettu. Maatalouden osalta rohkaisua tarttua uuteen maidon ja lihan tuotannon vähentyessä. Kuten kasvisproteiinit. Kulttuurimaisema, asuinympäristö ja luonto säilytetään pidetään elävän aktiivisen kylätoiminnan myötä.

Svar
  • Inga svar