Gå till innehållet

Tonttijakosuunnitelman tietomalli

Frågetecken 20
28.5.2021 | Ympäristöministeriö
Tonttijakosuunnitelman käsitekaavio

​Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa määritellään uuden MRL:n lakiluonnoksen mukaisen tonttijakosuunnitelman valtakunnallista tietomallia, jossa kaikille tonttijakosuunnitelman kohteille määritellään yhteiset tietorakenteet. Ympäristöministeriö ja sen palkkaama konsultti (Ubigu Oy) kutsuvat tonttijakosuunnitelmia laativia ja sen tuntevia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä tietomallin tämän hetkisestä luonnoksesta tämän otakantaa.fi -kyselyn kautta.Basuppgifter

Publicerad: 28.5.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna