Gå till innehållet

Kommentoi suositusluonnosta Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito (KdD) uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa

Frågetecken 0
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 15.12.2021 alustavasti suosituksen, jonka mukaan karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin (KdD) yhdistelmähoito kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan multippelin myelooman hoidossa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat erittäin merkittävästä julkista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 20.1.2022 saakka.

Suositusluonnoksen ja Fimean arviointiraportin ja yhteenvedon löydät avaamalla kohdan "Näytä lisätiedot" ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ohje Palkon suositusluonnoksia kommentoivalle.

Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin (KdD) yhdistelmähoito on tarkoitettu sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien aikuisten hoitoon, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa.

Hoidolla on osoitettu tehoa yhdessä tutkimuksessa. CANDOR-tutkimuksen perusteella KdD-hoito pidensi elossaoloaikaa ennen taudin etenemistä noin 13 kuukautta karfiltsomibi ja deksametasoni (Kd)-hoitoon verrattuna. Myös hoitovaste oli parempi KdD-ryhmässä. Kokonaiselossaoloajassa ei ollut eroa ryhmien välillä, mutta elinaikaa koskevat tulokset ovat keskeneräiset. Vertailutieto muihin hoitovaihtoehtoihin on puutteellista. Tämä tuo epävarmuutta arvioon KdD-yhdistelmähoidon hoidollisesta arvosta sekä asemasta nykyisessä hoitokäytännössä.

KdD-hoitoa saaneilla oli enemmän hoitoon liittyviä vaikeita tai henkeä uhkaavia haittatapahtumia kuin vertailuhoitoa saaneilla. Haitat korostuvat tyypillisesti ikääntyneillä, joilla on usein muitakin sairauksia.

KdD-hoidon yhden potilaan lääke- ja annostelukustannukset listahinnoin laskettuna ovat ensimmäisenä vuonna noin 350 000 euroa ja toisesta vuodesta eteenpäin noin 290 000 euroa vuosittain. KdD-hoidon käyttöönoton jälkeen kolmantena vuonna hoitoon soveltuvista toisen tai kolmannen hoitolinjan potilaista arviolta noin 20–40 potilasta voisi saada KdD-hoitoa, kun huomioidaan muut mahdolliset hoitovaihtoehdot.

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolusyöpä, jossa pahanlaatuiset plasmasolut alkavat lisääntyä luuytimessä. Myelooma on nykyhoidoin parantumaton sairaus, jossa mahdollista elpymis- eli remissiovaihetta seuraa taudin uusiutuminen. Potilaat ovat pääosin jo iäkkäitä ja keskimääräinen elinaika taudin toteamisen jälkeen on nykyään 7–8 vuotta. Vuonna 2019 uusia myeloomatapauksia todettiin 365 ja myeloomaan kuolleita raportoitiin 280.

Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen helmikuussa 2022. 

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2022

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Suositusluonnos
Yleisarvosanasi suosituksesta
1=matalin arvosana, 5=korkein arvosana
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.