Gå till innehållet

Kommentoi lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeisen kuntoutuksen suositusluonnosta

Frågetecken 28
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 26.5.2016 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen kuntoutus”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon.

Kommentointiaika päättyy 26.6.2016.

Vuosittain noin 6500 henkilöä saa lonkkamurtuman ja niistä aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollolle jo ensimmäisen vuoden aikana yhteensä n. 200 miljoonan euron kustannukset. Moniammatillisella, potilasta aktivoivalla kuntoutuksella voidaan merkittävästi parantaa hoitotuloksia ja saavuttaa samalla kustannussäästöjä. Tutkimusten mukaan lonkkamurtumien kuntoutus ei toteudu Suomessa yhdenvertaisesti parhaita menetelmiä käyttäen. PALKO pyrkii suosituksellaan parantamaan tilannetta.

Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot.

Basuppgifter

Avslutat: 5.7.2016

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vastaajan taustatiedot
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Suositusluonnos
"Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen moniammatillinen, potilasta aktivoiva kuntoutus kuuluu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan."
"Uusia lonkkamurtumia tapahtuu vuodessa n. 6500 kpl. Lonkkamurtuma vaarantaa merkittävästi potilaan arjessa selviytymistä ja lisää pitkäaikaisen avun piiriin tai laitoshoitoon joutumisen riskiä."
"Moniammatillinen potilasta aktivoiva kuntoutus nopeuttaa ja lisää lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeistä kotiutumista sekä vähentää kuolleisuutta. Suunnitelmallinen erikoissairaanhoidosta alkava ja kotona jatkuva potilasta aktivoiva kuntoutus vähentää pitkäaikaisen avun sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta."
"Moniammatilliseen kuntoutukseen ei katsota liittyvän terveysriskejä."
"Lonkkamurtuman kuntoutus on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää voimavarojen asianmukaista kohdentamista. Kustannussäästöt muodostuvat monen eri tekijän oikea-aikaisesta toteutumisesta. Huolimatta alkuvaiheessa mahdollisesti lisääntyvästä resurssien tarpeesta kustannussäästöt ovat todennäköisesti hyvin merkittävät sekä terveys- että sosiaalipalveluissa. Valtakunnan tasolla säästöjä ei kuitenkaan voida arvioida luotettavasti."
"Vaikuttavaksi osoitettu kuntoutuskäytäntö ei nykyään toteudu Suomessa yhdenvertaisesti. Moniammatillisen kuntoutuksen käytännön toteutukseen ei liity erityisiä eettisiä ongelmia tavanomaiseen kuntoutukseen verrattuna ja yksilölliset tarpeet tulevat varmemmin huomioiduksi."
Yleisarviosi suositusluonnoksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Kommentoinnin arviointi
Vaikeaa = 1 ... Helppoa = 5
Kiitos kommenteistasi!