Kommentoi suositusluonnosta Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivinen kuntoutus

Frågetecken 5
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats
SKITSOFRENIARYHMÄN PSYKOOSEJA SAIRASTAVIEN KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 5.4.2023 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ” Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivinen kuntoutus”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen mukaan vaikuttavaksi todettu, strukturoituun menetelmään perustuva, kognitiivinen kuntoutus kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan osana skitsofrenia-ryhmän psykooseja sairastavien yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa sekä aikuisilla että nuorilla. Skitsofreniaryhmän psykoosit ovat monimuotoisia psyykkisiä sairauksia, jotka ilmenevät erilaisina ja vaihtelevina oireina. Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavilla on usein myös muita psyykkisiä oireita, kuten masennusta ja ahdistusta. Kyseessä on iso potilasryhmä. Elämänsä jossakin vaiheessa skitsofreniaryhmän psykooseja sairastaa noin 2,3 % väestöstä eli reilut 130 000 henkilöä. Kognitiivista kuntoutusta tarjottiin viime vuonna kaikissa sairaanhoitopiireissä skitsofreniapotilaille. Eroa sairaanhoitopiirien välillä oli hoitoonpääsyajoissa ja siinä, keille ja millaista kognitiivista kuntoutusta tarjotaan. Palveluvalikoimaneuvosto asetti suositusvalmistelun tavoitteeksi selvittää millaiset menetelmät ovat vaikuttavia, miten ne voidaan Suomen olosuhteissa toteuttaa ja miten käytettävissä olevat resurssit tulisi kohdentaa. Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille, palveluntuottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille hoidettaessa potilaita, jotka sairastavat jotakin skitsofreniaryhmän psykooseista. Suositusluonnoksen, valmistelumuistion sekä niiden liitteet löydät avaamalla kohdan ”Näytä lisätiedot”. Ennen vastaamista tutustu kommentointiohjeeseen (liitteenä) sekä suositusluonnokseen että valmistelumuistioon. Kommentointiaika päättyy 26.4.2023. Lisätietoja antaa Sari Koskinen, sari.koskinen@gov.fi, p. +358 295 163 409.
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vastaajan taustatiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Suositusluonnos
Yleisarvosanasi suosituksesta
1=matalin arvosana, 5=korkein arvosana
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Kiitos kommenteistasi!