Kommentoi suositusluonnosta: Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen

Frågetecken 0
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 13.3.2019 alustavasti suositusluonnoksen, joka koskee ei-pienisoluisen keuhkosyövän kemosädehoidon jälkeistä hoitoa durvalumabi-lääkkeellä. Luonnoksen mukaan lääke tässä käyttöaiheessa kuuluisi palveluvalikoimaan. Luonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 15.4.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen.

Suositusluonnoksen sekä Fimean arviointiraportin ja tiivistelmän löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta.

Suositusluonnoksen mukaan durvalumabi kuuluisi kansalliseen palveluvalikoimaan ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kasvain ilmentää PD-L1 -ligandia vähintään 1 %:ssa kasvainsoluista ja että sairaus ei ole edennyt kemosädehoidon jälkeen.

Suurin osa (noin 85-90 %) kaikista keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia. Levinneisyysasteen III (paikallisesti levinnyt) ei-pienisoluiset keuhkosyövät muodostavat heterogeenisen potilasjoukon. Primaarikasvaimen koko ja levinneisyys alueellisiin imusolmukkeisiin vaihtelee suuresti. Valtaosa näistä potilaista ei sovellu leikkaukseen ja ainoa hoitovaihtoehto on kemosädehoito.

Durvalumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva vasta-aine, joka tunnistaa ja kiinnittyy monien syöpäsolujen pinnalla olevaan PD-L1 -proteiiniin (ligandi). PD-L1 -proteiini vaikuttaa lamaamalla immuunisoluja, jotka muutoin hyökkäisivät syöpäsoluja vastaan. Kiinnittymällä PD-L1 -proteiiniin ja estämällä sen vaikutuksia durvalumabi parantaa immuunijärjestelmän kykyä hyökätä syöpäsoluja vastaan ja hidastaa näin sairauden etenemistä.

Durvalumabia saaneilla tutkimuspotilailla, joilla oli PD-L1 -positiivinen kasvain, sairaus paheni noin vuoden myöhemmin kuin lumehoitoa saaneilla (18 kuukautta vs. 6 kuukautta). Durvalumabia saaneet potilaat myös näyttäisivät elävän pidempään kuin lumelääkettä saaneet, mutta tältä osin tutkimus on vielä kesken. Hoitoon liittyy kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia ja siksi se on syytä suunnata hyväkuntoisille potilaille.

Arvion mukaan durvalumabi-hoitoon soveltuisi Suomessa noin 45 potilasta vuodessa. Se on alle 2 % uusista keuhkosyöpätapauksista.Durvalumabi-hoidosta aiheutuu listahinnoilla laskettuna keskimäärin 87 000 euron lisäkustannus potilasta kohden. Kun huomioidaan lisäksi hoidon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, kokonaisbudjettivaikutus olisi noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 15.4.2019 saakka. Sieltä löytyy myös Fimean laatima arviointiraportti ja tiivistelmä. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan toukokuun aikana.

Uusi suositusrakenne

Tämä suositus on ensimmäinen, joka perustuu Palkon uuteen suositusrakenteeseen. Sillä pyritään nopeuttamaan suositusvalmistelua vähentämällä muista lähteistä tulevan tekstin toistamista. Suositus on lyhempi kuin aiemmat perustelumuistiot ja se sisältää tiivistetysti keskeiset perusteet ja Palkon johtopäätöksen. Lopullisen hyväksymisen yhteydessä suosituksesta laaditaan vielä tiivistelmä.

Uuden suositusrakenteen myötä myös tämän kommentoinnin toteutus muuttuu. Teknisistä syistä kommentoitavaa tekstiä ei ole enää mahdollista liittää nähtäville kysymyksen yhteyteen, vaan kommentoijan tulee pitää teksti erikseen käytettävissään. Suositusluonnoksessa on rivinumerot ja kommentoijan toivotaan merkitsevän kunkin kommentin yhteyteen rivinumerot, jota kommentti koskee.

Kommentoinnin lopussa kysytään mielipiteitä uudesta suositusrakenteesta.

Basuppgifter

Avslutat: 15.4.2019

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vastaajan taustatiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Det här fältet är obligatoriskt.
Suositusluonnos
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Det här fältet är obligatoriskt.
Palkon uusi suositusrakenne
Tämä suositus on ensimmäinen, joka perustuu Palkon uuteen suositusrakenteeseen. Sillä pyritään nopeuttamaan suositusvalmistelua vähentämällä muista lähteistä tulevan tekstin toistamista. Suositus on lyhyempi kuin aiemmat perustelumuistiot ja se sisältää tiivistetysti keskeiset perusteet ja Palkon johtopäätöksen.
Jos Palkon aiemmat suositukset ovat sinulle tuttuja, kerro näkemyksesi, onko uusi vai vanha rakenne parempi.
Kiitos vastauksistasi