Gå till innehållet

Olars hundpark

Pratbubbla 7
11.6.2021 | Espoon kaupunki
Opaskarttaote Olarin koira-aitauksen sijainnista

Stadsteknikcentralen i Esbo har i värksatt en förbättringsplan för hundparken i Olars.
Hundparken i Olars är belägen i ett grönområde som ligger mellan Oppibackavägen Steinerskolan i Olars. Målsättningen är att förnya inhägnaden, ingångsportarna och serviceporterna samt ändra terrängen således att förmågan att avleda dagvattnet förbättras.


Deltag i projektet

På grund av corona situationen ordnas inget möte för allmänheten. Utkastet till planen för Olars hundpark visas på Bilagor från och med den 14.6.2021. Planutkastet kan kommenteras fram till den 28.6.2021.

Planen uppdateras efter den 28.6.2021, planen färdigställs och godkännas. Den godkända planen läggs ut på webben under september månad 2021.

För mer information kontakta, Karin Nielsen, karin.nielsen@espoo.fi


Basuppgifter

Publicerad: 11.6.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #kultur och fritid
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan