Olars hundpark

Pratbubbla 7
14.4.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Kiitämme Olarin koira-aitauksen suunnitelmasta saaduista palautteista. Palautevastauksissa korostui koira-aitauksen merkittävyys ja käyttötarve. Palautevastauksissa toivottiin koira-aitaukseen penkkejä, vesipistettä ja katosta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota koirien pääsyn estämiseen aitausten välillä sekä riittäviin porttijärjestelmiin. Huomiota kiinnitettiin myös esteettömiin ratkaisuihin. Kaupunkitekniikan keskus pyrkii sijoittamaan muutaman lisäpenkin aitaukseen. Isoille ja pienille koirille rakennetaan omat aitaukset. Molempiin aitauksiin rakennetaan erilliset kaksiosaiset käyntiportit. Pienten ja isojen koirien aitausten välille ei asenneta porttia. Espoon koira-aitauksiin ei asenneta vesipisteitä eikä katoksia. Olarin koira-aitauksen perusparannussuunnitelma valmistuu syyskuussa 2021 ja suunnitelman hyväksyy suunnittelupäällikkö. Hyväksytty suunnitelma löytyy osoitteesta: www.espoo.fi hakusana "Olarin koira-aitaus". Olarin koira-aitauksen rakentaminen on arvioitu toteutettavaksi vuosien 2022-2023 aikana.

Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje ja saat tiedon mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje tästä.

Opaskarttaote Olarin koira-aitauksen sijainnista

Stadsteknikcentralen i Esbo har i värksatt en förbättringsplan för hundparken i Olars.
Hundparken i Olars är belägen i ett grönområde som ligger mellan Oppibackavägen Steinerskolan i Olars. Målsättningen är att förnya inhägnaden, ingångsportarna och serviceporterna samt ändra terrängen således att förmågan att avleda dagvattnet förbättras.


Deltag i projektet

På grund av corona situationen ordnas inget möte för allmänheten. Utkastet till planen för Olars hundpark visas på Bilagor från och med den 14.6.2021. Planutkastet kan kommenteras fram till den 28.6.2021.

Planen uppdateras efter den 28.6.2021, planen färdigställs och godkännas. Den godkända planen läggs ut på webben under september månad 2021.

För mer information kontakta, Karin Nielsen, karin.nielsen@espoo.fi


Basuppgifter

Avslutat: 14.4.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #kultur och fritid
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan