Gå till innehållet

Den övergripande arkitekturen för främjandet av välfärd och hälsa

Frågetecken 65
17.6.2021 | Sosiaali- ja terveysministeriö
Koko perhe ulkoilemassa

Den övergripande arkitekturen för främjandet av välfärd och hälsa har till uppgift att skapa en gemensam uppfattning och målbild som stöd för utvecklandet av informationshantering och digitala tjänster på målområdet.

Beskrivningen av den övergripande arkitekturen har utarbetats i ett nätverkssamarbete med olika aktörer. Det första utkastet kan kommenteras perioden 17.6–4.8.2021.

Välkommen att lämna kommentarer om utkastet!


Den övergripande arkitekturen som metod används som hjälpmedel vid planering och diskussion i utvecklandet och den kan också användas för att styra enskilda projekt. Med den övergripande arkitekturen kan olika aktörers informationshantering och digitala tjänster göras interoperabla. Interoperabilitet är när olika aktörer, processer och informationssystem kan kommunicera sinsemellan och förstår varandras uppgifter på ett enhetligt sätt.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för hanteringen över förvaltningsområdesgränserna av den övergripande arkitekturen i fråga om främjande av hälsa och välfärd. Arbetet med den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården har pågått i flera år på olika delområden och arbete har inletts också på målområdet för främjande av välfärd och hälsa. Avsikten är att målområdet ska publiceras första gången under 2021.

Ett av de viktigaste målen med den övergripande arkitekturen på målområdet för främjande av välfärd och hälsa är att stödja samordningen av den utveckling av informationshantering och digitala tjänster som sker nationellt, regionalt och lokalt samt i olika sektorers kontaktytor. Nyttoeffekterna av samordningen bör visa sig ur allmänhetens perspektiv i form av bättre möjligheter att främja både ens egen och andras välfärd och hälsa genom digitala tjänster som är lätta att hitta, tillgängliga och effektiva.


Basuppgifter

Publicerad: 17.6.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna