Gå till innehållet

Kysely Apoli-luonnoksesta

Frågetecken 7
Enkät | Lahden kaupunki
Enkäten har avslutats

Voit kertoa näkemyksesi luonnoksesta myös vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Basuppgifter

Avslutat: 31.8.2021

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Kerro, jos huomaat sellaisen.
Svar
 • Liike-ja teollisuusrakentaminen. Varsinkin osuuskaupan peltihallit ovat räävittömiä, eikä niitä voi kutsua arkkitehtuuriksi. Jos tätä puolta ei laiteta kuntoon, niin kaupunkikuva ei parane. Ohjelmasta näyttää puuttuvan aikakausittaisen kerroksellisuuden kuvaus. Alkuvuosikymmenet, jälleenrakennuksen aika, lähiövuosikymmenet, väestönkasvun päättymisen jälkeinen aika. Korjausrakentamisen korostamista pitää lisätä. Ohjelmasta näyttää myös puuttuvan menneisyyden ja tulevaisuuden virheiden ja onnistumisten analyysi. Vertailu esimerkiksi Hakatornit ja ja Ranta-kartano. Hakatornit onnistunut ja Ranta-kartano epäonnistunut. Hakatornit yhteyttä luovaa. Ranta-kartano tukahduttavaa ja yhteyttä katkaisevaa. Ihmisen ja ihmisen ympäristön nostamisen suunnittelun keskiöön.

 • Ensinnäkin: Luonnoksessa korostuu keskustan/maaseutumaiseman kehittäminen ja ylläpitäminen. Lahti on muutakin kuin ydinkeskusta tai taajama-alueiden ulkopuolella oleva maaseutumaisema. Missä näkyy lähiöiden kehittäminen ja ylläpitäminen? Toiseksi kaupungin luontoarvojen merkityksessä tulisi näkyä voimallisemmin muukin kuin vihertaskut. Monimuotoisen metsä - ja viheralueiden kehittäminen ja ylläpito keskustan läheisyydessä ja lähiöissä on merkittävää paitsi ilman laadun kuin virkistäytymisen kannalta. Merkittävää on myös muistaa puiden tuulelta ja melulta suojaava ( vrt Reykjavik). Kolmanneksi kehittämisessä on muutettava katujen ja teiden suunnittelua. Lahdessa on runsaasti paikkoja, jossa mm. pyörä ja kävelytiet loppuvat kuin seinään. Jos halutaan mahdollistaa turvallinen liikkuminen eri kaupunginosien välillä, on niiden saavutettavuuteen kiinnitettävä jo suunnitelmatasolla huomiota. Neljänneksi miten teollisuusrakentaminen yhdistetään luontoarvoihin? Jos keskustassa pyritään tekemään kortteleista jollakin tapaa yhtenäisiä, kuitenkin aikakaudet huomioonottaen, mikä on tavoite teollisuusrakentaminen suhteen?

 • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteitä ei ole yksilöity.
  Asuinrakennusten asumisviihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten huoneistokoko, asunnon pinta-ala ja asunnon sijoittuminen rakennuksen sisällä, ei ole otettu kantaa.

 • Kuten edellisessä kommentissa todettiin, ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet olisi hyvä nähdä yksityiskohtaisemmin, jotta selviäisi mitä niistä käytännössä on ajateltu.
  Toinen asia: olemassa olevan rakennuskannan kunnossapitoon on saatava kunnon kannusteet, sanktiointi mukaan lukien. Huumeluolaksi muuttunut Hämeenkatu 24 on mädäntynyt paikoilleen vuosikaudet ilman mitään edistystä. Sen ydinkeskustampaan ei enää pääse, ja silti se (ja muutamat muut kiinteistöt) jatkavat surullista taantumistaan, vaikuttaen Lahden kaupunkikuvaan erittäin turmiollisesti.
  Ja sitten vanhat – oikeasti vanhat – talot ja niiden kohtalot. Puurakennusten kohdalla (rukoushuone, vanha ruotsinkielinen koulu, Kerintie 1) on jääty odottelemaan... niin, mitähän? Ylläpito- ja kunnostustoimenpiteet viipyvät ja viipyvät, kunnes voidaankin julistaa rakennus käyttökelvottomaksi. Tämä tuottaa suunnattoman surullista kerroksisuuden menetystä kaupunkikuvaan.

Svar
 • Historia katsaus ja sinänsä hyvät tavoitteet.

 • Luonnos on valmistuessaan tärkeä asiakirja. Se viitoittaa pitkälti suunnittelua. Lahden metsäisen omaleimaisuuden sekä vesistön korostaminen virkistusalueina hyvin tärkeää.

 • Toimenpideluettelot.

 • Lahti on muutakin kuin ydinkeskusta tai taajama-alueiden ulkopuolella oleva maaseutumaisema. Missä näkyy lähiöiden kehittäminen ja ylläpitäminen? Kun tämä toteutuisi myös käytännössä

 • Tavoitteet ja toimenpiteet ovat hyviä. Raportti on myös itsessään kaunis ja toiveikas. :)

Svar
 • Ohjelmaan pitää saada konkretia siitä, miten periaatteet ja todellisuus käytännössä yhdistetään. Ohjelmaan pitää myös saada konkretia siitä, miten varmistetaan, että kaupungin historiallisen kerroksellisuuden säilyminen turvataan ja niiden kunnossa pito varmistetaan. Jos tästä ei huolehdita, niin ei huolehdita Lahden perinnöstä, siis siitä mistä Lahti on rakentunut. Pitäisi varmistaa että jatkossa ei toistettaisi menneisyyden virheitä, joissa ihmiset on pakotettu asumaan vilkkaan liikenneväylän varteen. Pitää palata rakentamisen malliin, jossa asuminen ja liikenne erotetaan toisistaan suojarakentamisella.

 • Luonnoksessa tulivat esiin erilaiset kilpailutukset suunnitteluvaiheessa. Kansalaisten kuulemiset nostaisin edelleen keskiöön.

 • Ohjelman kuvituksessa on pääasiassa kauniita historiallisia rakennuksia, mutta nykyistä laatikkoarkkitehtuuria näkyy vain muutamissa valo- tai havainnekuvissa. Miksi? Näitä modernin arkkitehtuurin "mestariteoksia" kuitenkin rakennetaan jatkuvasti keskustaan ja lähialueille, ja niillä on suuri vaikutus kaupunkikuvaan. Ehdotan toimenpiteeksi muualla hyväksi havaittua toimintatapaa: kaikista keskustaan tulevista rakennushankkeista pitää järjestää kilpailu, jossa tulee olla vähintään kolme erityylistä vaihtoehtoa. Voittajan valitsevat kaupunkilaiset.

 • Mielestäni kaupunkilaisten pitäisi päästä päättämään minkä näköisessä kaupungissa he asuvat. Rakennushankkeista tulisi laatia useampi, nykyarkkitehtuurin lisäksi eri tyylisuuntia, kuten esimerkiksi uusklassismi, -gotiikka, -renessanssi tai jugend, edustava vaihtoehto erityisesti jos lähiympäristössä on sen tyylistä rakentamista. Samoin tulisi toimia kun suunnitellaan kokonaisia uusia kortteleita esimerkiksi Paavolaan. Tämä voisi lisätä hankkeen hyväksyttävyyttä lähiympäristön asukkaiden silmissä.

Valitse sopivin vaihtoehdoista
Detta fält måste fyllas i.
Svar
 • Kyllä 0 / 7
 • Osittain 7 / 7
 • Ei 0 / 7
 • En osaa sanoa 0 / 7