Gå till innehållet

Vastaa ja vaikuta: Millainen on rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ensimmäisen toteutusvaiheen rajaus?

Pratbubbla 3
Diskussion | ympäristöministeriö
Diskussionen har avslutats

Osallistu kyselyyn 15.8.2021 mennessä

Toivoisimme näkemyksiänne rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) alustavista linjauksista. Kysely on avoinna 15.8.2021 saakka. Palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta RYTJ:n ensimmäisen vaiheen toteutus palvelee mahdollisimman hyvin tulevien käyttäjien tarpeita. Palaute käsitellään ja huomioidaan hankkeen kehitystyössä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/rytj-otakantaa-1

Lisämateriaalia: klikkaa "Näytä lisätiedot"

Basuppgifter

Avslutat: 15.8.2021

Bilagor

Gör en anmälan

RYTJ:n tietojen geometrioiden laatu

Plats för profilbild

Faris
24. juni 2021 klockan 8.50.17

Kysymyksiä:

-Miten ja millä aikavälillä RYTJ tulee vaikuttamaan olemassa oleviin rakennetun ympäristön tietoja kokoaviin ja julkaiseviin palveluihin (esim. SYKEn Yleiskaavapalvelu)?
-Miten RYTJ huolehtii sinne tuotettavien/tuotavien tietojen geometrioiden laadusta? Kattaako esim. alla oleva lainaus ensimmäisen vaiheen linjauksista sen, että esim. vierekkäin olevien yleiskaavojen geometriat eivät leikkaa toisiaan, vierekkäin olevien yleiskaavojen yhteiset rajat eivät sisällä virheitä ja/tai aineistot eivät sisällä muita geometriavirheitä?

"RYTJ ohjaa tuottamaan sinne tallennettavat tiedot muotoon joka noudattaa RYTJ-tietoa koskevia laatu- ja
elinkaarisääntöjä (esimerkiksi ei sallita päällekkäisiä asemakaavan käyttötarkoitusalueita)."

Plats för profilbild

Päivi Malmi / SYKE
28. juni 2021 klockan 16.40.32

RYTJ tulee vaikuttamaan olemassa oleviin rakennetun ympäristön tietoja kokoaviin ja julkaiseviin palveluihin eri tavoin. Kun kaikki kaavatiedot löytyvät uuden tietomallin mukaisena RYTJstä, se tulee korvaamaan lopulta mm. yleiskaavapalvelun. Tämä kuitenkin tapahtuu vasta uuden MRLn siirtymäajan jälkeen, ja kun vanhat kaavatiedot on saatu RYTJään. Ryhti-hankkeen aikana olemassa olevien kaavojen konvertoimista uuteen tietomallimuotoon testataan ja tietotuotteen tallentaminen mahdollistetaan.

RYTJssä on tarkoitus tarkistaa tiedon laatua sekä tietosisällön että geometrioiden osalta. Laaduntarkistuksessa pitää kuitenkin muistaa, että liian tiukka laadunvarmistus voi johtaa hyvin niukkaan tietosisältöön.


RYTJ ja kiinteistöverotus

Plats för profilbild

Olli Järvinen / Helsingin kaupunki
4. augusti 2021 klockan 14.06.38

Korvaako RYTJ Verohallinnon oman kiinteistötietokannan kiinteistöverotuksen pohjana vai tuleeko RYTJ:stä uusi alusta, jonka kautta Verohallinto saa jatkossa kattavasti kiinteistöverotuksen toimittamiseen tarvittavat muutostiedot, kuten uudet asemakaavatiedot rakennusoikeuksineen?