Gå till innehållet

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

Frågetecken 7
13.7.2021 | Maa- ja metsätalousministeriö
None

Det första utkastet till Finlands nationella program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden har blivit klart. Utkastet innehåller programmets viktigaste delar, dvs. dess strategi, en SWOT-analys av verksamhetsområdet, motiveringar till de val som görs i programmet samt de åtgärder som ska finansieras.

De kommentarer som ges i enkäten beaktas vid beredningen av programmet före den officiella remissbehandlingen på hösten.


Euroopan meri- ja kalatalousrahaston verkkosivut: https://merijakalatalous.fi/uusi-ohjelmakausi-2/


Basuppgifter

Publicerad: 13.7.2021

Teman:
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan