Gå till innehållet

Kansalaiskysely: rahapelipoliittinen ohjelma

Frågetecken 451
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kansalaisten ajatuksia ja mielipiteitä rahapelaamisesta Suomessa sekä pelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä. Vastaajiksi toivomme 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on kokemusta rahapelaamisesta tai siihen liittyvistä haitoista ja myös henkilöitä, joilla ei ole rahapelaamisesta henkilökohtaista kokemusta.

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Taustatiedot
Suhde rahapelaamiseen
Rahapeleillä tarkoitetaan sellaisia pelejä, joihin osallistutaan vastiketta (useimmiten rahaa) vastaan ja joista voi voittaa kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Rahapelejä ovat esimerkiksi lotto, raha-arvat, bingo, pokeri, kasinopelit, nettipelit, rahapeliautomaatit, vedonlyönti ja totopelit.
Rahapelaaminen suomalaisessa yhteiskunnassa
Rahapelitarjonnan järjestäminen ja valvonta
Rahapelaaminen saattaa aiheuttaa haittoja, ja sen vuoksi rahapelien kysyntää ehkäistään ja vähennetään sekä rajoitetaan rahapelien saatavuutta ja tarjontaa. Rahapelitoiminnan rajoittaminen perustuu aina lakiin ja sen noudattamisen valvontaan. Millainen rahapelijärjestelmä tarjoaa parhaat mahdollisuudet haittojen ehkäisylle ja vähentämiselle?
*Informaatio-ohjaus tarkoittaa sellaista tiedon jakamista ja välittämistä, jolla pyritään vaikuttamaan ohjauksen kohteena olevaan toimijaan. Tietoa välitetään esimerkiksi tutkimusten, suositusten, suunnitelmien, raporttien ja periaatekannanottojen kautta. Informaatio-ohjaukseen ei sinällään liity määräyksiä, eikä pakottavia velvoitteita tai sanktioita, vaan se on luonteeltaan ei-sitovaa.
Vastuu rahapelihaittojen ehkäisystä kuuluu ennen kaikkea
Manner-Suomessa yhdellä yhtiöllä on yksinoikeus tarjota rahapelejä (Veikkaus Oy). Jotta nykyisessä rahapelijärjestelmässä ehkäistäisiin parhaalla tavalla haittoja, millainen rooli rahapeliyhtiöllä tulisi olla rahapelipolitiikassa?
Palvelut rahapeliongelmaan
Kuntien palvelut rahapeliongelmaan on usein sijoitettu päihdepalvelujen yhteyteen, eikä esimerkiksi kunnan nettisivuilta välttämättä ole helppo löytää tietoa avusta rahapeliongelmiin.