Gå till innehållet

Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2022–2025

Frågetecken 21
14.9.2021 | Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022–2025.

Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.Basuppgifter

Publicerad: 14.9.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
 • #arbetsliv
 • #ekonomi
 • #trafik
 • #vetenskap och forskning
 • #undervisning och utbildning
 • #kultur och fritid
Kommuner:
 • Kaskö
 • Korsnäs
 • Kristinestad
 • Kronoby
 • Laihela
 • Larsmo
 • Malax
 • Korsholm
 • Närpes
 • Jakobstad
 • Pedersöre
 • Nykarleby
 • Vasa
 • Vörå

Bilagor

 • Inga bilagor
Ilmianna