Gå till innehållet

Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2022–2025

Frågetecken 21
14.9.2021 | Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022–2025.

Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.


Utkastet till landskapsstrategi är framlagt

Utkastet till landskapsstrategi är framlagt på Österbottens förbunds webbplats 20.12.2021–31.1.2022. Under den tiden finns det möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om utkastet.


Basuppgifter

Publicerad: 14.9.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
 • #arbetsliv
 • #ekonomi
 • #trafik
 • #vetenskap och forskning
 • #undervisning och utbildning
 • #kultur och fritid
Kommuner:
 • Kaskö
 • Korsnäs
 • Kristinestad
 • Kronoby
 • Laihela
 • Larsmo
 • Malax
 • Korsholm
 • Närpes
 • Jakobstad
 • Pedersöre
 • Nykarleby
 • Vasa
 • Vörå

Bilagor

 • Inga bilagor
Gör en anmälan