Gå till innehållet

Österbottens landskapsstrategi 2022–2025: Utkast till målsättningar

Frågetecken 21
Enkät | Pohjanmaan liitto
Enkäten har avslutats

Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2022–2025 har gått över i utkastfasen. Under 15.9–14.10.2021 har aktörer och invånare i landskapet möjlighet att kommentera utkastet till utvecklingsmål för strategin.

Landskapsstrategin är en bred helhet. Du kan fritt välja de delar som du vill kommentera.

Mera information om beredningen av landskapsstrategin

Basuppgifter

Avslutat: 14.10.2021

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Bakgrundsinformation
Mål för landskapsutvecklingen 2050
God livsmiljö
Öppna bilagan "Mål för landskapsutvecklingen 2050" (se ovan). Välj bilden 4 "God livsmiljö".
Med invånaren i fokus
Öppna bilagan "Mål för landskapsutvecklingen 2050" (se ovan). Välj bilderna 5–6 "Med invånaren i fokus".
Blomstrande regionekonomi
Öppna bilagan "Mål för landskapsutvecklingen 2050" (se ovan) . Välj bilderna 7–8 "Blomstrande regionekonomi".
Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2022–2025
Prioritering 1. Resurssmart samhälle
Öppna bilagan "Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2022–2025" (se ovan). Välj bilderna 6–7 "Resurssmart samhälle".
Prioritering 2. Digitalisering ger tillväxt
Öppna bilagan "Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2022–2025" (se ovan). Välj bilderna 11–12 "Digitalisering ger tillväxt".
Prioritering 3. Tillräckligt med kompetent arbetskraft
Öppna bilagan "Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2022–2025" (se ovan). Välj bilden 16 "Tillräckligt med kompetent arbetskraft".
Prioritering 4. Alla ska med
Öppna bilagan "Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2022–2025" (se ovan). Välj bilderna 21–23 "Alla ska med".
Övriga kommentarer / vägledning till beredningen av landskapsstrategin
Stort tack för ditt deltagande!