Gå till innehållet

Kommentoi valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän tietomallia ja laatuvaatimuksia

Pratbubbla 33
30.9.2021 | Maanmittauslaitos
Grafiikka, jossa on kuvattu erilaisia rakennuksia ja alueita osoitteineen.

Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida kehitteillä olevan valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän tietomallia ja laatuvaatimuksia. Tietomalli määrittelee, miten osoitetieto mallinnetaan valtakunnallisessa osoitetietojärjestelmässä. Laatuvaatimusten tarkoituksena on kuvata, millaista osoitetietojärjestelmän sisältämän ja sinne tarjottavan osoitetiedon tulee olla tietosisällöltään, jotta se olisi osoitetietojärjestelmään sopivaa ja laadukasta. Kommentointiaikaa on jatkettu 23.11. saakka.


Maanmittauslaitos valmistelee valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Tulevaisuudessa järjestelmästä on saatavissa kaikki kuntien rakennuksille, kiinteistöille ja muille kohteille antamat osoitteet luotettavasti, ajantasaisina ja virheettöminä. Tavoitteena on, että jatkossa julkishallinnon tietojärjestelmät ja muut osoitetiedon hyödyntäjät käyttävät laajasti valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän tietoja.

Nyt kommentoitavana olevat tietomalli ja laatuvaatimukset kattavat osoitteet, jotka viittaavat rakennukseen, kiinteistöön tai muuhun kohteeseen. Toivomme kommentteja erityisesti kunnilta, kuntien järjestelmätoimittajilta ja osoitetiedon hyödyntäjiltä.

Luonnoksia on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja osoitetiedon hyödyntäjien kanssa.

Tietomalli

Valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän tietomalli kuvaa, miten kunnissa syntyvät osoitetiedot mallinnetaan osoitetietojärjestelmässä. Mallia käytetään valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän jatkomäärittelyssä ja teknisessä toteuttamisessa. Se myös kuvaa, mitä tietoja tarvitaan osoitetietojärjestelmän ylläpitämiseksi ja mitä tietoja osoitetietojärjestelmästä voidaan tarjota käyttäjille. Tarkemmin tiedonvälityksen ratkaisut suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.

Huomaathan, että tietomallissa ei ole kuvattu osoitetietojärjestelmän valmisteluvaiheen tietomallinnuksessa mukana olleita, osoitteita tarkentavia ja täydentäviä sisäänkäynti- ja kulkupistetietoja. Nämä tiedot lisätään malliin tarvittaessa myöhemmin.

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimuksissa kuvataan, millaista osoitetietojärjestelmän sisältämän ja sinne tarjottavan tiedon tulee olla tietosisällöltään ja mitä vaatimuksia tiedon tulee noudattaa, jotta se olisi osoitetietojärjestelmään sopivaa ja laadukasta.

Laatuvaatimusten tarkoituksena on selkeyttää osoitetietoon ja sen laatuun kohdistuvia odotuksia ja yhdenmukaistaa valtakunnallisia tietoja. Laatuvaatimukset toimivat myös valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän laadunhallinnan suunnittelun lähtökohtana.

Laatuvaatimukset on kuvailtu kommentoitavaan luonnokseen sanallisina periaatteina, joiden tarkoitusta ja sisältöä on avattu tarkemmin. Yksittäisiä laatuvaatimuksia on yhteensä 13.

Kommentointiaikaa on jatkettu 23.11. saakka 

Tietomalli- ja laatuvaatimusluonnos löytyvät tämän kommenttipyynnön liitteistä. Voit kohdistaa yleisimmät kommentit viittaamalla dokumenttien lukuihin. Yksityiskohtiin voit viitata myös rivinumeroiden avulla.

Toivomme palautetta etenkin tietomallin elinkaarikuvauksista, kohdeluokkien tietosisällöstä ja yleisesti dokumenttien sisällöstä ja rakenteesta.

Laatuvaatimusten osalta toivomme kommentteja erityisesti siitä, ovatko ne osoitetiedon hyödyntäjän näkökulmasta riittävän kattavia ja toisaalta kuntien näkökulmasta sellaisia, joita ollaan valmiita noudattamaan.

Kommentointiaikaa on jatkettu 23.11.2021 saakka Otakantaa.fi-palvelussa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Jotta voimme varmistaa, että kaikki kommentit saadaan perille, pyydämme myös jo aiemmin Otakantaa.fi-palvelun kautta kommenttinsa jättäneitä lähettämään kommenttinsa uudelleen.

Lähetä kommenttisi sähköpostitse asiantuntija Suvi Heittolalle, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja valtakunnallisesta osoitetietojärjestelmästä löydät osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi/osoitetietojarjestelma

Jos sinulla on kysyttävää tietomallista, laatuvaatimuksista tai niiden kommentoimisesta, ole yhteydessä asiantuntija Suvi Heittolaan, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi.


Basuppgifter

Publicerad: 30.9.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna