Gå till innehållet

LUMA-strategian valmistelu 2021

Frågetecken 39
29.11.2021 | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Strategiatyö valmis

None

LUMA-osaaminen (luonnontieteet ja matematiikka sekä tekniikka ja teknologiat) on yhteiskunnalle tärkeää muun muassa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun, huoltovarmuuden ja tasa-arvoisen hyvinvoinnin kannalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut LUMA-strategian laatimista varten työryhmän, joka tehtävänä on laatia ehdotus kansalliseksi LUMA-strategiaksi, minkä yhteydessä tarkastella LUMA-toiminnan eri näkökulmia ja kuulla sidosryhmiä.



Basuppgifter

Avslutat: 29.11.2021

Teman:
  • #miljö och natur
  • #arbetsliv
  • #ekonomi
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #säkerhet
  • #vetenskap och forskning
  • #undervisning och utbildning
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna