Gå till innehållet

Namnlagen revideras

Frågetecken 3123
12.10.2016 | Justitieministeriet
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Verkkokysely on päättynyt. Kyselyyn tuli 3123 vastausta. Lue yhteenveto:

Otakantaa_yhteenveto_kyselyvastauksista.pdf


Namnlagen, som gäller användningen av för- och släktnamn, ska revideras. Den gällande lagen trädde i kraft år 1986, och enligt en bedömningspromemoria som utarbetats vid justitieministeriet är det skäl att bedöma behovet att modernisera lagen till följd av de ändringar som skett i befolkningsstrukturen och en allt mer individuell syn på människan.
Enkäten har avslutats. Enkäten fick 3123 svar. Läs sammandraget: http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1472795154067.htmlBasuppgifter

Avslutat: 12.10.2016

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan