Finlands övergripande migrationspolitik

Frågetecken 264
5.11.2021 | Sisäministeriö
Bildtext

I juni 2021 tillsatte inrikesministeriet ett tvåårigt projekt med uppgift att fastställa långsiktiga mål för Finlands övergripande migrationspolitik.

Avsikten är att under projektet på bred front höra samhällets synpunkter på Finlands migrationspolitik. Vi ber också medborgare och invandrare att delta.

Ytterligare information:
https://intermin.fi/-/sisaministerio-selvittaa-tavoitteita-suomen-kokonaisvaltaiselle-maahanmuuttopolitiikalle?languageId=sv_SE


Migrationspolitiken är ett omfattande politikområde. Genom den styrs bland annat hur vi får arbetstagare som vi behöver från utlandet till Finland, på vilka grunder asyl eller uppehållstillstånd beviljas i Finland, hurdana myndighetsprocesser invandrare stöter på och hurdan integration de erbjuds.


Basuppgifter

Publicerad: 5.11.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan