Gå till innehållet

Hurdan migrationspolitik behöver Finland?

Frågetecken 264
Enkät | Sisäministeriö
Enkäten har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2021

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Förslagen till utveckling av migrationspolitiken kan vara strategiska eller konkreta. Vi önskar att du också kort motiverar din åsikt.