Gå till innehållet

Tulevaisuuden TKI-rahoitus – Kommentoi Parlamentaarisen TKI-työryhmän työtä

Frågetecken 43
15.11.2021 | Statsrådet kansli
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Lausuntoja saatiin 43.

Kuvassa lukee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Parlamentaarinen työryhmä

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti huhtikuussa 2021 parlamentaarisen työryhmän perustamisesta Suomen TKI-tavoitteen edistämiseksi. Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä selvittää keinoja, joilla sitoudutaan julkisen sektorin t&k-rahoituksen kasvuun vuosikymmenen loppuun asti.


Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on myös keskeinen keino vastata erilaisiin globaaleihin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. 


Basuppgifter

Avslutat: 15.11.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #vetenskap och forskning
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna