Gå till innehållet

Salmensuun ja Niemenkartanon alueen kehittäminen, yhdistysten ja yritysten osallistuminen

Frågetecken 0
Enkät | Reisjärven kunta
Enkäten har avslutats

Salmensuun ja Niemenkartanon hankeideoinnin pohjalta on pyrkimyksenä muodostaa yhteisöllinen hanke, jonka toteuttamiseen ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset, yhdistykset, yritykset ja muut toimijatahot yhdessä kunnan kanssa. 

Millä tavalla sinun yhdistyksesi, yrityksesi tai jokin muu taho voisi osallistua hankkeen toteuttamiseen? Olisiko teillä asettaa hankkeeseen jokin rahallinen panostus tai missä määrin olisitte valmiita osallistumaan hankkeen käytännön toteutukseen eli talkootyöhön? Onko jokin erityinen kehittämiskohde tai idea, jonka toteuttamisessa haluaisitte olla mukana?

Vastatkaa kyselyyn 30.1.2022 mennessä! Vastaukset jäävät vain sivun hallinnoijan tietoon.

Basuppgifter

Avslutat: 30.1.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Alustava kysely, ei sitouta osallistumaan hankkeeseen.
Alustava kysely, ei sitouta osallistumaan hankkeeseen.
Kiitos vastauksistanne!