Utredning av servicenätverket, Öja skola (Karleby)

Pratbubbla 45
3.2.2022 | Karleby stad

Nämnden för utbildning och fostran behandlade Öja skolas utredning 18.1.2022 och beslöt att begära utlåtanden av sektionen av svenska utbildningstjänster, barnfullmäktige, ungdomsfullmäktige, skolans elevkår, personal och Hem&Skola föreningen före 15.2. Även övriga intresserade kan dela sina åsikter i Din åsikt -nättjänsten.


Du kan dela din åsikt i kommentarsfältet nedan.


Basuppgifter

Publicerad: 3.2.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #undervisning och utbildning
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

Gör en anmälan