Lekkerikujan itäosa, katusuunnitelma ja Tynnyripuiston Vanha Leilitie, puistosuunnitelma

Pratbubbla 2
17.2.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Kiitoksia kaikille suunnitelmaa koskeneista huomioista ja kommenteista!

Viimeistelty katu- ja puistosuunnitelmaehdotus pidettiin nähtävillä 7.-21.11.2022. Nähtävilläolosta ilmoitettiin erikseen asianosaisille kirjeitse.

Rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2023.

Karttakuva suunnitelma-alueesta

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Matinkylässä Lekkerikujan itäosan sekä Tynnyripuiston Vanhan Leilitien katu- ja puistosuunnitelmien laatimisen. Työ liittyy Tynnyripuiston kaava-alueen maankäytön kehittymiseen.


Tynnyripuiston alueella aikaisemmin sijainnut pohjois - eteläsuuntainen Vanha Leilitie -niminen kevyen liikenteen yhteys rakennetaan kaavan mukaiselle puistoalueelle. Lisäksi Lekkerikujan itäpään kääntöpaikkaa muotoillaan ja sen itäosaan rakennetaan Matinkylän tulevaa lukiota sekä olemassa olevaa metron huoltoyhteyttä palveleva ajoyhteys tontille. Lekkerikujan ajoratojen ja Vanhan Leilitien kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia ja osin kivettyjä. Reunakivet ovat graniittia. Vierialueiden nykyistä puustoa pyritään säilyttämään ja niille istutetaan niittyä ja puita. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä valaistaan.

Suunnitelmaluonnos on kommentoitavana Ota kantaa-sivustolla 21.6. - 12.7.2022. Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Lisätietoja hankkeen nettisivulta Espoon sivuilla.


Basuppgifter

Avslutat: 17.2.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

  • 12.4.2023 kl 10.30 @Admin modererade innehållet: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Gör en anmälan