Gå till innehållet

Rakennussuojelupäätöksen tietomalli

Frågetecken 8
24.2.2022 | ympäristöministeriö

INFORMATIONSMODELL FÖR BESLUT OM SKYDD AV BYGGNADSARVET OCH DET ARKEOLOGISKA KULTURARVET

Som ett led i Ryhti-projektet utarbetar miljöministeriet en informationsmodell för beslut som gäller skydd av byggnadsarvet och det arkeologiska kulturarvet. Målet är att i en och samma informationsmodell samla behoven av alla de lagar med stöd av vilka man fattar skyddsbeslut. PlanDisain Oy är konsult i ärendet. Arbetet inleddes i november 2021 och blir färdigt den 30 april 2022.Basuppgifter

Publicerad: 24.2.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan