Ge din åsikt om lagutkasten för social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Frågetecken 129
29.6.2016 | Sosiaali- ja terveysministeriö
Bildtext

Den 29 juni offentliggjorde regeringen flera lagutkast genom vilka man avser genomföra social- och hälsovårdsreformen och inrätta de nya landskapen. Paketet består av flera lagar som för närvarande endast är utkast. Här kan du ge respons på lagutkasten. I lagutkasten finns flera frågor som kommer att kompletteras under sommaren och hösten. Lagutkasten ska också översättas till svenska under sommaren. Svarstiden går ut den 5 augusti. Filer som man vill bifoga eller frågor: alueuudistus@stm.fi.Basuppgifter

Publicerad: 29.6.2016

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #social- och hälsovårdstjänster
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan