Gå till innehållet

VIHTI-KOTI LÄHELLÄ KAIKKEA, kuntastrategia 2022-2025

Pratbubbla 34
5.4.2022 | Vihdin kunta
None

Kommentoitavana oleva strategialuonnos sisältää työpajojen pohjalta laaditun vision, arvot sekä strategiset teot ja sitä on muokattu mm. valtuustoasian neuvottelukunnan 10.2.2022, kunnanhallituksen 28.2.2022 ja valtuustoasian neuvottelukunnan 3.3.2022 antamien evästysten perusteella.

Tämän lausuntokierroksen jälkeen kuntastrategia viedään lopulliseen päätöksentekoon kunnanhallitukseen 25.4.2022 ja sieltä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Tämä kysely sulkeutuu tiistaina 19.4.2022.


Vihdin kunta käynnisti kuntastrategian valmistelutyön keväällä 2021 tausta-aineiston laadinnalla. Strategiatyön tausta-aineistoksi laadittiin kuntapalvelututkimus ja kuntalaisten sekä henkilöstön strategiakysely. Lisäksi työssä hyödynnettiin vuoden 2020 lopussa tehtyä mielikuvakyselyä ja vuonna 2021 valmistunutta KUUMA-seudun väestökehitys- ja muuttoliikeanalyysiä. Vihdissä toteutettiin myös valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi strategian toteutumisesta erillinen kysely

Strategiakokonaisuutta valmisteltiin valtuustoseminaarissa 3.-4.9.2021 ja 3.11.2021. Lisäksi kokonaisuutta työstettiin ja käsiteltiin esihenkilöiden kanssa 6.5.2021, 24.9.2021 ja 18.11.2021. Tämän jälkeen strategialuonnoksen valmistelu jatkui kunnan johtoryhmän sekä strategiatyöhön valikoidun konsulttitoimiston kanssa. Työn perustana on huomioitu vuosien 2018–21 kuntastrategia sitä terävöittäen ja merkityksellisimpiin asioihin keskittyen.

Kommentoitavana oleva strategialuonnos sisältää työpajojen pohjalta laaditun vision, arvot sekä strategiset teot ja sitä on muokattu valtuustoasian neuvottelukunnan 10.2.2022 saatteiden perusteella. Lisäksi kunnanhallitus käsitteli 28.2.2022 kuntastrategialuonnosta ja palautti sen uudelleen valmisteluun. Tämän jälkeen sitä työstettiin kunnanhallituksen sekä 3.3.2022 kokoontuneen valtuustoasiain neuvottelukunnan kommenttien perusteella.

Tämän lausuntokierroksen jälkeen kuntastrategia viedään lopulliseen päätöksentekoon kunnanhallitukseen 25.4.2022 ja sieltä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Tämä kysely sulkeutuu tiistaina 19.4.2022.


Basuppgifter

Publicerad: 5.4.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #ekonomi
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #trafik
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #säkerhet
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Vichtis

Bilagor

Gör en anmälan