Gå till innehållet

Kommentoi suunnitelmaa! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 7
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Basuppgifter

Avslutat: 6.6.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Veteraanintien suunnitelmat

Plats för profilbild

Reino Paavola
31. maj 2022 klockan 12.46.01

Poikani Pasi Paavola omistaa viereisen tonttimme "2.64/ 10/ 49-50-301-10. asunut vuosia Ruotsissa taitaa jäädäkin sinne. On saanut tontin ostokyselyitä. Kun nyt suunnitellaan sähköjohtojen laittamista maan alle ja ojan sillan parantamista, niin olisi järkevää laittaa vesijohtoliittymät sekä viemäriliitymät tontin rajalle ojan vierelle.
Samalla meidän talon 2:64 / 11 sähköjohdot olisi ehkä hyvä siirtää, etteivät jää mahdollisen Pasin tontin uusien omistajien pihapiiriin.
Ne pitänee vetää kallioiden jälkeen tontin eteläreunan kautta.
??
Reino paavola. 0400482552 reino.paavola@elisanet.fi


Kommentteja Veteraanintien suunnitelmaan I

Plats för profilbild

Ritva Helminen-Halkola ja Seppo Halkola
2. juni 2022 klockan 11.07.33

Miljöön huomioiminen

Uusmäen alue on harvoja yhtenäisenä säilyneitä pientaloalueita Espoossa, se on myös todettu alueen asemakaavaselostuksessa ja kaavamääräyksissä. Parhaiten säilyneen Muskettitien ympäristössä kaavamääräyksissä määrätään, että ”Muskettitien kadunvarren rakennusten kadulle näkyvää ilmettä ei saa muuttaa. Korvaavan uudisrakennuksen on noudatettava entisen rakennuksen yleishahmoa.”
Uusmäen alue on rakentunut Vanhan Hämeenkyläntien varteen pitkän ajan kuluessa. Vanhimmat maantien varren rakennukset rakennettiin 1900-luvun alkuvuosina. Samalta ajalta on säilynyt Veteraanitien ja Veteraanikujan tiet ja Varaväentie sekä Varaväenkuja ympäröivine palstoituksineen. (Uusmäki. Miljöön osa-alueet ja keskeisen osan rakentamisohjeet)
Näiden alueiden rakennuskanta on sen sijaan hyvin kirjava ja noussut lähes sadan vuoden aikana rakentamisen painopisteen kuitenkin ollessa viime vuosikymmenissä. Näiden alueiden miljööarvo perustuu teiden kapeuteen ja tienvarsipensaisiin ja -puihin, jotka yhdessä muodostavat Espoossa jo harvinaisen kylämäisen ympäristön. (Uusmäki. Miljöön osa-alueet ja keskeisen osan rakentamisohjeet)
Nybackan rakennuskaava 1950-luvulta muodostaa nykyisen Uusmäen alueen keskeisen osan. Keskiakselina toimii Muskettitie, jonka molemmin puolin on alun perin rakennettu ns. rintamamiestaloja ja kadun varret on istutettu pensasaidoin. Täälläkin on rakennuskanta jonkin verran vaihtunut. Alueen miljööltään arvokkain osa on Muskettitie molemminpuolisine kortteleineen. Rakennuskaavan muissa kortteleissa ei ole samanlaisia yhtenäisiä tyylipiirteitä. (Uusmäki. Miljöön osa-alueet ja keskeisen osan rakentamisohjeet)
Tilaisuuden esittelyssä sai käsityksen, että kaikki asemakaavan mukaiset kadut toteutetaan kaupungissa nyt samalla tavalla. Kaupungin eri alueet ja asuntokanta ovat muodostuneet monimuotoisiksi ja omaleimaisiksi, eri alueilla on tarpeen voida poiketa yhden periaatteen mallista ja rakentaa katu ympäristöönsä sopeutuen.

Jalkakäytävä

Jalkakäytävä Veteraanintien alkupäässä ja päättyminen Muskettitien risteykseen ei ole toimiva ratkaisu. Mikäli jalkakäytävä päättyy Muskettitiehen, jonka ympäristö on arvotettu erityisen arvokkaaksi, niin jalkakäytävän jatke Muskettitielle ei liene näköpiirissä. Jalkakäytävä ja ajorata yhdessä muodostaisivat leveän kadunpätkän, joka poikkeaisi tyystin Uusmäen muista sisäisistä kaduista ja katunäkymistä. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Jalkakäytävät Vanhan Hämeenkyläntien ja Sotilastorpantien varrella mahdollistavat jalankulun ja pyöräilyn vaihtoehtoisen reitin.


Veteraanintien suunnitelmat II

Plats för profilbild

Ritva Helminen-Halkola ja Seppo Halkola
2. juni 2022 klockan 11.09.47

Läpiajokielto ja nopeusrajoitus

Veteraanintien alkupäässä on ollut läpiajon kieltävä liikennemerkki ja nopeusrajoitus 30 km/h (kuvaa ei voinut liittää mukaan). Uusi nopeusrajoitus voisi olla myös 20 km/h, jota on alueella kannatettu. Merkki on poistettu Vanhan Hämeenkyläntien leventämisen aikana. Veteraanintien läpiajokielto ja nopeusrajoitus ovat suunnitelman toteuduttua entistäkin tärkeämpiä:
- Veteraanintie on koululaisten yhteys alueen kouluihin
- Mikäli katuosuus paranee, myös sen houkuttelevuus kasvaa
- Veteraanintiestä on muodostunut läpiajoreitti, koska navigaattorit näyttävät lyhimmän reitin

Vastaava läpiajon kieltävä ja nopeusrajoituksesta kertova liikennemerkki on Vanhan Hämeenkyläntien ja Krenatöörintien risteyksessä. Myös Krenatöörintieltä on yhteys Sotilastorpantielle, kuten Veteraanintieltä. Eli Veteraanintie ja Krenatöörintie ovat rinnastettavissa toisiinsa.


Veteraanintien suunnitelmat III

Plats för profilbild

Ritva Helminen-Halkola ja Seppo Halkola
2. juni 2022 klockan 11.10.26


Pysäköinti

Vieraiden kadunvarsipysäköinnille ei juurikaan jää tilaa, mikäli kadun alkupää toteutetaan jalkakäytävän kanssa. Vaihtoehtoisia pysäköintipaikkoja ei alueella ole. Uusmäen kentän laidalla on kentän tarpeisiin varattu pysäköintipaikkoja, mutta ne eivät palvele asukkaiden vieraspysäköintitarvetta.

Reunakivet

Suunnitelmassa esitetyt reunakivet rajaavat kadun, mutta eivät mahdollista lapsipolkupyöräilijän siirtymistä pientareelle, kuten suunnitelman esittelytilaisuudessa tuotiin esille. Korkeiden reunakivien sijasta voidaan rajaus tehdä ”asfalttimakkaralla” tai matalammalla, viistetyllä reunakivellä, jollaisia käytetään tonttiliittymien kohdallakin. Pyöreällä kaivonkansiritilällä saadaan lisäksi parempi teho kuin kitakaivolla. Veteraanintielle suunnitellut hulevesien kitakaivot reunakiveyksissä eivät ole toimineet Vanhalla Hämeenkyläntiellä, vaan sateella voi todeta miten tien sadevedet ohittavat useimmat kiveyksen reunaan
asennetut kitakaivot.


Veteraanintien suunnitelmat IV

Plats för profilbild

Ritva Helminen-Halkola ja Seppo Halkola
2. juni 2022 klockan 11.11.05

Nurmetus

Katusuunnitelman toteutuminen muuttaa Veteraanintien katunäkymää ja sen nykyistä monipuolista pensas- ja piennarkasvustoa. Katualueen reunojen nurmetukselle toivoisi löytyvän vaihtoehtoja. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen myös katuhankkeissa olisi toivottavaa. Yksipuolisen ruohonsiemenen tilalla voisi olla esimerkiksi valkoapilaa tms. Rotille kelpaava matala pensaskasvusto ei ole vaihtoehto.

Kaavamuutos

Kadun rakentaminen vaatii joka tapauksessa kaavamuutoksen, koska asemakaavassa katu on määritelty sorapintaiseksi. Kaavamuutokseen voitaisiin samalla liittää myös muita muutoksia, esimerkiksi maininta hidaskadusta. Hidaskadut ovat liikennejärjestelyiltään tai rakenteeltaan sellaisia katuja, että yli 30 km/h ajonopeuksien käyttö ei niillä ole luontevaa. Hidaskatu voidaan toteuttaa sopivilla kadun geometriaan, poikkileikkaukseen ja/tai päällysteeseen kohdistuvilla valinnoilla siten, että kadun käyttäjät toimivat luontojaan tavoitellulla tavalla.


Veteraanintien suunnitelmat

Plats för profilbild

Heidi Koivulahti ja Tommi Leppänen
5. juni 2022 klockan 22.17.14

Veteraanintien alkupään osalle suunniteltu jalkakäytävän pätkä on tarpeeton, eikä paranna kadun turvallisuutta, koska sen suunniteltu päättyminen Muskettitielle on epälooginen. Tätä samaa asiaa kommentoitiin jo hankkeen aiemmassa vaiheessa, ja on harmillista, ettei näitä aiempia kommentteja ole mitenkään huomioitu suunnittelutyössä. Jalkakäytävän sijaan alkupään osalla voisi säilyttää nykyisen avo-ojan, jolloin hulevesien ohjaukselle ei tarvittaisi kadun alaista järjestelmää ja kustannuksia säästyisi niin kaupungilta kuin asukkailta. Jos tähän kuitenkin kommenteista huolimatta lähdetään, niin on ehdottoman tärkeää, että kaivot suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne myös toimivat. Veteraanintien alkupään hulevesiongelmat ovat johtuneet juurikin siitä, että Hämeenkyläntien hulevesikaivojen asennus on täysin epäonnistunut. Perinteinen ritiläkaivo olisi toimivampi ratkaisu kuin reunakiviin asennettu kaivo. Olisi myös muutoin toivottavaa, että Veteraanintien reunakivetyksestä ei tulisi kovin korkea. Kuten esittelytilaisuudessakin kommentoitiin, Veteraanintie toimii koululaisten vakiintuneena kulkureittinä ja on turvallisuuden kannalta välttämätöntä, että he pääsisivät tien sivuun myös tien kapeimmissa kohdissa. Jos reunakivetys on korkea, niin pyörällä on mahdoton väistyä sivuun. Asfaltista muodostettu "reunamakkara" voisi olla täysin riittävä reunakivetyksen sijaan. Tämä edesauttaisi myös Veteraanintien varrelle pysäköintiä, mikä sekin on mahdollistettava jatkossakin. Turvallisuuden kannalta on myös ehdottoman välttämätöntä, että Veteraanintien läpikulkumahdollisuus estetään ja nopeutta rajoitetaan.


Veteraanintien suunnitelmat

Plats för profilbild

Anna Pätynen
6. juni 2022 klockan 23.12.25

Toivoisin, että alueen yleiskaava ja asemakaavan olisivat lähtökohtana katusuunnitelmassa, nyt niitä oli vaikea tunnistaa. Alue on yleiskaavassa merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, "jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. .. kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen." Tämän hetkiset katusuunnitelmaluonnokset ja esittelytilaisuus ei tuonut esiin, mitä ominaispiirteitä kadun osalta ollaan säilyttämässä ja mihin ominaispiirteisiin on erityisesti kiinnitetty huomioita suunnitteluprosessin aikana - ne tulisi tunnistaa ja tuoda esiin seuraavissa vaiheissa.

Alueen asemakaavaan liittyvässä asemakaavaselostuksessa kerrotaan tärkeäksi tavoitteeksi asuinmiljöön ominaispiirteet ja arvokkaiden katunäkymien luonteen säilyttäminen, myös tiestön miljöötä sekä suojelumääräysten muotoilu on mietitty. Mukana kaavatyössä olivat niin asukkaat kuin Espoon kaupunginmuseo. Asemakaavaselostuksen lähtökohdissa, kohdassa "suojelukohteet" on tuotu esiin, että alueen läpi virtaavat purot ja ojat ovat arvokas luonnonelementti. Katusuunnitelmassa olisi hyvä tarkastella, kuinka alueen avo-ojat voidaan säilyttää, esimerkiksi Veteraanintien alkupäässä ainakin pohjoisen puoleinen avo-oja on toimittanut virkaansa tähän asti hyvin näin säilytettäisiin luonnon monimuotoisuutta sekä säästettäisiin kustannuksia.

Kaavamateriaalin mukaan jalkakäytävien tarpeellisuus ratkaistaan katusuunnitelmissa. Suunnitelman esittelytilaisuudessa ei tullut esiin seikkoja, jotka puoltaisivat jalkakäytävän tarpeellisuutta Veteraanintien alkupäässä, se jää hyvin irralliseksi. Myöskään lumitilaa ei juuri jää, mikäli koko katualue asfaltoidaan lähes reunasta reunaan. Läheisten alueiden tonttikatujen jalkakäytävät jäivät auraamatta viime talvena, eikä tämä lyhyt jalkakäytävän pätkä Veteraanintiellä varmastikaan olisi poikkeus.

Nykyisin Veteraanintie toimii sekaliikenneperiaatteella ja sellaisena toivon sen jatkossakin olevan - vähäliikenteinen (lähinnä vain tontilleajoa), erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn sopiva, edelleen turvallinen niin koululaisille kuin ulkoilijoille. Kadun suunnitteluratkaisuiden tulisi olla sellaisia, jotka eivät johda kasvavaan autoliikenteen läpiajoon eivätkä autoliikenteen nopeuksien kasvamiseen. Katusuunnitelmassa voidaan huomioida ajonopeuksien hillintä - ratkaisuja tulisikin lisätä suunnitelmaan. Erityisesti risteysratkaisuihin tulisi kiinnittää huomiota, etenkin Veteraanintien ja Vanhan Hämeenkyläntien risteyksessä. Luonnoksen mukainen "tavallinen ratkaisu" houkuttaa oikaisemaan (läpiajoon), tässä voisi toimia hyvin ylijatkettu jalkakäytävä-pyörätie, joka vastaa nykyistä tilapäistä ratkaisua. Entä voisiko Veteraanintien päällyste poiketa mustasta asfaltista, jotain enemmän sorapäällysteen näköistä kestopäällystettä? Kadun pitäisi näyttää kylätieltä.